Boklansering «Samtaler med Maktene – En historie om verdensarven i Alta»

«Samtaler med Maktene» er en rik illustrert populærvitenskapelig bok skrevet av professor Knut Helskog ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Boka tar for seg bergkunsten i Alta, som kom på UNESCOs verdens­arvliste i 1985. Boka lanseres med bokbad onsdag 27.2. på Tromsø Museum

Christensen, Karen Marie
Publisert: 25.02.13 00:00 Oppdatert: 25.02.13 12:49

Boklansering:

Tromsø Museum inviterer til

BOKBAD ONSDAG 27. FEBRUAR KL 1900

«Bademestre» er konservator Hans Christian Søborg, Alta Museum og postdoktor i kunstvitenskap Hanna Horsberg Hansen, Institutt for kultur og litteratur, Universitetet i Tromsø. Professor Knut Helskog innleder om tankene bak boka. Tegner og grafisk designer Ernst Høgtun og fotograf Adnan Icagic vil også være til stede. Bokbadet inngår i museets Vin&Viten-serie.

Helleristningsfelt ved Alta. Foto: Knut Helskog, Tromsø Museum - Universitetsmuseet.

- Bergkunstfigurene ved Alta ble laget i løpet av de siste 5000 årene før Kristi fødsel og vitner om noe av kommunika­sjonen menneskene hadde seg i mellom – og med maktene, forklarer professor Knut Helskog fra Tromsø Museum - Universitetsmuseet.

Hvem var disse maktene som opprettholdt verdens orden og innhold med alle dens vesener, inkludert mennesket?

Maktene bestemte over lykke og sorg, fødsler, sykdom, død, god eller dårlig jakt og fangst, ufred og fred, strenge eller gode årstider, storm og stille og gode eller dårlige betingelser for alt dyreliv.

Det må ha vært viktig for menneskene å være på god fot med maktene.

Forskjellene i bergkunstens form og innhold gjenspeiler kulturendringer gjennom 5000 år blant jakt- og fangst­befolkningene på Europas topp, også i forhold til tro og ritualer. Bergkunsten blir presentert både kronologisk og tematisk og blir satt inn i et Nordkalottperspektiv.

- Jeg har i denne boka lagt vekt på å presentere rikdommen i materialet, resultatene av min forskning og mine tanker om hvilke funksjoner og betydninger bergkunsten kan ha hatt, slutter bergkunstforskeren.

 

Knut Helskog har vært ansatt ved Tromsø Museum siden 1971 og arbeidet med bergkunsten i Alta siden 1973. Boka, som er på 240 sider, er rikt illustrert med fotografier, tegninger og flyfotokart. Den kommer ut i serien Tromsø Museums Skrifter, utgitt av Tromsø Museum - Universitetsmuseet. Sparebank 1 Nord-Norge og Norsk kulturråd har gitt trykkestøtte.

 

Kontaktperson: Professor Knut Helskog, Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Telefon 776 45051, E-post: knut.helskog@uit.no

 

Christensen, Karen Marie
Publisert: 25.02.13 00:00 Oppdatert: 25.02.13 12:49
Vi anbefaler