Åpnet simuleringssenter for studenter

13.02.13 Øvreberg, Elisabeth
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Å redde liv er et håndverk, så derfor var gleden stor da Det helsevitenskapelige fakultet og UNN kunne åpne et nytt og moderne ferdighet- og simuleringssenter for studentene.

Nyttig trening. Denne avansert pasientsimulatoren styres av veileder. Dukken oppfører seg som en virkelig pasient med svette, tårer, urinavgang, kramper etc.
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

– Endelig! utbrøt Stig Pedersen, leder for Ferdighet- og simuleringssenteret, da han 5.februar åpnet dørene til de nyoppussede lokalene som er rikholdig utstyrt. Her er det avanserte pasientsimulatorer i både voksenutgaver og barneutgaver – til og med en nyfødt babysimulator kan studentene øve seg på.

 – Her i lokalene på UNN har studentene ti undervisningsrom med seks høyteknologiske pasientsimulatorer og annet utstyr. De kan øve seg på alt fra livreddende hjerte- og lungeredning til fødsler, forteller Pedersen.

Etterlengtet

Å arbeide fram et slikt moderne ferdighet- og simuleringssenter har vært en langtekkelig prosess. I flere år har man måttet nøye seg med nødløsninger i små, trange lokaler, så gleden var stor i hele fagmiljøet da senteret på hele 300 kvadratmeter sto klar til disposisjon.

– My dreams has come true, sa Else Berg Hansen ved Institutt for helse- og omsorgsfag storfornøyd. Hun har i stor grad vært primus motor for å få inn pasientsimulatorer til studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Hun synes det er stort å se at planene og visjonene, i samarbeid med et engasjert fagmiljø på Videreutdanningene ABIKO, har endt med et moderne simuleringssenter.

– Dette er som 17.mai og julaften på en og samme dag, men det jeg er mest fornøyd med, er at vi har fått en godt kvalifisert leder som koordinerer driften. Nå kan jeg senke skuldrene, for senteret kommer til å bli ivaretatt og utviklet. Dette er noe av det beste undervisningsopplegget som kan gis til studentene ved Det helsevitenskapelige fakultet. Senteret bidrar til å opprettholde en høy kvalitet på opplæringen som vil føre til faglig vekst og utvikling for studentene. Dette vil opprettholde kompetansenivå, noe som kommer pasientene til gode, sa hun.

Les også: Når sekundene teller

Pasientsimulator

Avanserte pasientsimulatorer gir mulighet
for økt realisme slik at den enkelte
helsearbeider får trent på mer
virkelighetsnære situasjoner og blir bedre
forberedt på vanskelige utfordringer i praksis.

 Kilde: ABIKO

Et viktig håndverk

Berg Hansen har mange års erfaring med å bygge opp et simuleringstilbud for sykepleiere som tar videreutdanning innen anestesi-, barne-, intensiv-, kreft og operasjonssykepleie (ABIKO). Hun mener at et slikt ferdighet- og simuleringssenter er viktig for at studentene skal få forståelse for hvilken kompetanse de trenger når de skal arbeide med pasienter.

– Her lærer man å jobbe i team, og det på et høyt nivå. Studentene får prøve og feile i et trygt miljø. Å redde liv er et håndverk, så man må ha ferdighetstrening og simulering før man må håndtere reelle situasjoner, beskrev Berg Hansen og la til at studentene som har fått øve med pasient simulator blir engasjerte.

– De opplever at de lærer, og de gir tilbakemelding om at de ønsker å simulere mer.

Babysimulatoren kan programmeres slik at studentene får trene på diverse sykdommer og lidelser.
Foto: Elisabeth Øvreberg

Trene opp ansatte

Marit Lind, konstituert administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, var med på å åpne Ferdighet- og simuleringssenteret.

­– Vi er glade for å ha et så godt samarbeid med Det helsevitenskapelige fakultet. Man må tenke annerledes ved utdanning og opplæring, så det er viktig å tilby mer e-læring og simulering. Vi ved UNN vil bruke senteret i opplæring av ansatte og vikarer.

Lind er spesielt fornøyd med at senteret skal ha kveldsåpent slik at alle får sjansen til å trene.

– Nå håper vi at det kommer til å bli fullt her. Egentlig ønsker vi å ekspandere dette tilbudet ytterligere, men veggene buler ut både her og på UiT.

På Twitter   #norgesarktiske