Nordisk språkpris til UiT

Divvun og Giellatekno ved Universitetet i Tromsø er tildelt den nordiske samiske språkprisen Gollegiella 2012. Prisen gis for at UiT har utviklet samiske rettskrivnings- og retteprogrammer, veiledninger og ordbøker på nett.

Solbakk, Mona
Publisert: 26.11.12 00:00 Oppdatert: 26.11.12 12:54

PRISVINNERE: Trond Trosterud og Sjur Moshagen mottok prisen på vegne av Giellatekno og Divvun ved UiT. Foto: regjeringen.no
 
- Hui stuorra illu! En stor ære for oss å få en slik anerkjennelse, sier leder av Giellatekno Trond Trosterud. Divvun og Giellatekno utvikler samiske rettskrivnings- og retteprogrammer, veiledninger og ordbøker på nett.   
 
Gollegiella er en nordisk samisk språkpris som tildeles av ministrene for samiske saker og samepresidentene i Norge, Sverige og Finland. Prisen blir delt ut annenhvert år, og er en anerkjennelse av arbeidet Giellatekno og Divvun har gjort med samisk språkteknologi over mange år.
 
Gollegiella 2012 deles mellom to prisvinnere; Divvun og Giellatekno ved UiT, og Aleksandra Andrejevna Antonova og Nina Jeliseevna Afanasjeva, som jobber med kildinsamisk.
 
Juryens begrunnelse 
"Divvun og Giellatekno har tatt i bruk moderne teknologi i sine bestrebelser på å la samiske språkbrukere få samme muligheter og rettigheter som medlemmer av majoritetsspråkene til å utvikle både rettskrivnings- og retteprogrammer, veiledninger og ordbøker på nettet. Deres tjenester er ikke minst svært populære og mye anvendt av unge samiske språkbrukere. Det er svært betydningsfullt med tanke på framtiden til samiske språk. Divvun og Giellatekno arbeider parallelt med både nord-, lule- og sørsamisk, og har i den senere tid også satt inn ressurser på å bidra innenfor kildin-, ter- og pitesamisk.

Med årets pristildeling, og deling av prisen, er både tradisjonelle og nye medier tatt hensyn til, der den nye mediehverdagen representeres av nettet. Derfor er det prisverdig at samiske programmer utvikles for nettbruk, faktisk i den grad og så raskt at de kan bli et forbilde for arbeidet også med andre minoritetsspråk."

Les juryens bedømmelse av Gollegiella 2012.

 
Betyr mye for samisk språk
 - UiT har all grunn til å være stolt! Tildelingen av gollegiellaprisen viser at vårt arbeid har stor betydning for det samiske samfunn, sier Trosterud som mottok prisen sist fredag.   

Trosterud forteller engasjert om arbeidet ved Giellatekno. Flere nye nettbaserte dataprogrammer utvikles og blir tilgjengelige på nettet:   

- Vi er i i full gang med å lage hjelpemidler til oversettere. Det finnes allerede en betaversjon på våre nettsider, forteller han. Vi utvikler også et oversettelsesprogram som kan oversette tekster fra samisk til norsk. 

Utdelt av nordiske ministre
Utdelingen av Gollegiella skjedde i forbindelse med nordisk sameminister- og sametingspresidentmøte i Oslo fredag 23.11.12.  Statsråd Rigmor Aasrud i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og sametingspresident Egil Olli gratulerer prisvinnerne i en egen pressemelding.

- De to prisvinnende miljøene står på mange måter for to ulike tidsaldre i arbeidet for å fremme bruken av samisk. Et arbeid vi anser som meget viktig, uttaler statsråd Rigmor Aasrud.

Sametingspresident Egil Olli understreker viktigheten av et bredt arbeid med samisk språk og påpeker at Sametinget har som mål at samisk språk styrkes, og at det blir en naturlig del av den norske offentligheten.

Språket er en viktig kulturbærer og identitetsmarkør. Arbeidet prisvinnerne gjør for å bevare og utvikle samisk språk, er dermed et meget viktig arbeid, uttaler Sametingspresident Egil Olli.

Sametingspresidenten er stolt
Sametingspresident Egil Olli er i tillegg svært stolt av Divvun-prosjektet, som i 2004 ble startet opp av Sametinget, og som 2011 ble overført til Universitetet i Tromsø.

- I løpet av prosjekttiden har Divvun utviklet fullverdige korrekturverktøy på nord-, lule- og sørsamisk. Jeg tror disse verktøyene er til stor hjelp for mange samisktalende som tidligere ikke har kunnet eller våget å skrive på sitt eget språk, avslutter president Egil Olli. 

Leder i bedømningskomitéen, Harald Gaski, som selv er tidligere mottaker av Gollegiella-prisen, slutter seg til statsråd Aasruds uttalelse om at årets tildeling hedrer de som har jobbet for samisk språk gjennom bruk av tradisjonelle medier.

- Samtidig peker den framover mot nye utfordringer som de samiske språkene står overfor i datasamfunnet. Det er viktig at nettopp minoritetsspråkene er tidlig ute med spennende bruk av de nye mulighetene som åpner seg i vår nye mediehverdag. Det vil være den beste måten å gjøre samisk språk og kultur interessant for dagens og morgendagens unge, sier Harald Gaski.

Solbakk, Mona
Publisert: 26.11.12 00:00 Oppdatert: 26.11.12 12:54
Vi anbefaler