Høgskolestyret ønsker ny styresak om fusjon

Høgskolen i Finnmark ønsker at fusjonssaken skal behandles av styret på nytt. Det vedtok høgskolestyret i dag. Dermed er det uklart om det blir fusjon.

Solbakk, Mona
Publisert: 31.10.12 09:50 Oppdatert: 05.11.12 13:45

Styret ved Høgskolen i Finnmark behandlet saken om fusjon på møtet 31. oktober. Foto: Inger Elin Utsi, HiFm. Se flere bilder på facebooksida til HiFm.

- Vedtaket er ikke tråd med forutsetningene i universitetsstyrets vedtak. I dagens vedtak er det nye momenter som ikke er med i den felles politiske plattformen, sier rektor Jarle Aarbakke i en kommentar til styrevedtaket ved Høgskolen i Finnmark.

Om det blir en fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og UiT er det ikke mulig å konkludere med nå:

- Dette betyr at det ikke er mulig å konkludere med at det blir en fusjon mellom UiT og HiFm, sier rektor.    

Rektor UiT ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før UiT har fått vurdert høgskolens vedtak grundigere.

- UiT har nå behov for å se nærmere på følgene av styrevedtaket ved Høgskolen i Finnmark, sier Aarbakke.

Her kan du se styrevedtakene ved de to styrene:

I forrige uke ble det klart at Universitetet i Tromsø ønsker fusjon med Høgskolen i Finnmark.

Styret ved Høgskolen i Finnmark kom frem til et enstemmig vedtak. Foto: Inger Elin Utsi, HiFm.

Vedtaket i universitetsstyret forutsatte at styret for Høgskolen i Finnmark gjorde et tilsvarende vedtak. Noe som ikke skjedde på styremøte ved HiFm i dag, 31. oktober.

Høgskolen i Finnmark og UiT hadde utarbeidet en felles politisk plattform for fusjon, som universitetsstyret har sluttet seg til.

På UiT sine nettsider kan du lese mer om fusjonsprosessen.

Høgskolen i Finnmark har også sin fusjonsside, hvor det legges ut informasjon om framgangen i saken.

 

Flere nyheter om en eventuell fusjon med Høgskolen i Finnmark:

UiT ønsker fusjon - 25.10.12.

Fusjonsprosessen fortsetter - 26.09.12

 

Solbakk, Mona
Publisert: 31.10.12 09:50 Oppdatert: 05.11.12 13:45
Vi anbefaler