Tromsøprofessor i ekspertgruppe mot tidlig sykdom og død

10.09.12 Renate Alsén Øvergård

Professor Maja-Lisa Løchen ved Det helsevitenskapelige fakultet er med i ekspertgruppen som skal foreslå hvordan man kan redusere for tidlig sykdom og død.

Professor Maja-Lisa Løchen Løchen underviser i epidemiologi og forebyggende medisin ved profesjonsstudiet medisin, phd-emner, masteremner og videreutdanning for helsepersonell. Hun har en bistilling som overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, UNN Tromsø.
Foto: Hæge Håtveit

Dette som følge av de fire ikke-smittsomme sykdommene kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer og kroniske luftveissykdommer.  Det er Helsedirektoratet som har satt ned ekspertgruppen etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Maja-Lisa Løchen er mest kjent som hjertespesialist. Hun leder forskningsgruppen Kroniske sykdommers epidemiologi, der Tromsøundersøkelsen er det sentrale forskningsprosjektet

Løchen er også en aktiv motstander mot tobakk, og ledet Nasjonalt råd for tobakksforebygging.

Fremtidsfokus

– Det er viktig for oss å få en oversikt over hvordan situasjonen forventes å være i Norge i 2025 med eller uten nye tiltak for å redusere sykelighet og dødelighet av disse sykdommene. Vi har nå fått en godt sammensatt ekspertgruppe, og vi gleder oss til å se hva slags konklusjoner gruppen kommer frem til, sier divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp i Helsedirektoratet til Dagens Medisin.

Professor Sidsel Graff-Iversen fra Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø, er også medlem av ekspertgruppen.

Eksperter støtter Helsedirektoratets røykekampanje

Dette er ekspertene:

Maja-Lisa Løchen
Sidsel Graff-Iversen
Jøran Hjelmesæth
Kristin Krohn Devold
Steinar Krokstad
Bernadette Kumar
Ingeborg Rossow
Lisbet Rugtvedt
Grethe Tell (leder)
Ozan Øzerk
Sigmund Andersen
 

Står for seks av ti dødsfall
De utplukkede ekspertene skal bidra til at også Norge kan nå den globale målsettingen til Verdens Helseorganisasjon (WHO) om å redusere for tidlige dødsfall som følge av ikke-smittsomme sykdommer med 25 prosent innen 2025.

Av 57 millioner dødsfall globalt i 2008 skyldtes 36 millioner, eller 63 prosent, de ikke-smittsomme sykdommene hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og kroniske luftveissykdommer, skriver Dagens medisin.

Ekspertgruppen skal lage et forslag til konkrete og begrunnede tiltak som kostnadseffektivt forventes å kunne bidra til å redusere for tidlig sykdom og død som følge av de fire nevnte ikke-smittsomme sykdommene.

Tromsøprofessor raser etter snus-ros

– Stor utfordring for nordmenn
Ekspertgruppen, som ledes av professor Grethe Tell fra Universitetet i Bergen, hadde sitt første møte i Helsedirektoratet 3. september. Den skal levere sin endelige rapport i månedsskiftet oktober/november.

– Ikke-smittsomme sykdommer er en stor utfordring for helsen til den norske befolkning. For å møte denne utfordringen blir det spesielt viktig å fremme tiltak som kan bidra til å redusere sosial ulikhet i helse. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet i ekspertgruppen og tar sikte på at vi skal komme frem til noen klare forslag til tiltak, sier Grethe Tell til Dagens Medisin.

Røykende kvinner dør som menn
På Twitter   #norgesarktiske