Har evaluert det norske Mammografiprogrammet

Etter at Norge innførte sitt Mammografiprogram i 1995/96 har dødeligheten av brystkreft falt med 11% blant kvinner i alderen 50-69 år. Det viser en ny undersøkelse i International Journal of Cancer, utført av forskere i Norge og Danmark.

Mackenroth, Anika
Publisert: 08.05.12 00:00 Oppdatert: 07.05.12 11:52

  
Professor Eiliv Lund har nylig publisert
studien i International Journal of
Cancer. Foto: Elisabeth Øvreberg

Sammenlignet med de andre nordiske landene virker nedgangen i dødelighet liten, men forskerne forklarer dette med at ganske mange norske kvinner hadde vært til mammografi før det organiserte programmet ble innført.

- Ved programmets start i Norge hadde mange kvinner allerede fått tatt mammografi. Dessuten har det vært store endringer i bruken av hormonbehandling i løpet av programmets første år. Med programmet omorganiserte man også behandlingen av brystkreftpasienter. Så det skjedde mange ting på en gang. I den situasjonen er det vanskelig å skille det ene fra det andre, og vurdere effekten av de enkelte tiltakene, sier professor Elsebeth Lynge ved Københavns Universitet som er en del av forskerteamet.

Om de norske kvinnene ikke hadde tatt mammografiundersøkelser på forhånd, ville man ifølge forskerne ha kunnet forvente å se en tydeligere nedgang i dødelighet på rundt 20-25%.

- Det er klart at skal man måle effekten av en helseintervensjon, så står man bedre rent metodemessig når man har en ueksponert gruppe å sammenligne med. Men det har ikke vært tilfelle i Norge, sier professor Eiliv Lund, prosjektleder og professor ved Universitetet i Tromsø.

Statistiker ved Universitetet i Tromsø, Anne Helene Olsen, forteller at forskerne har laget en nøye oversikt basert på det sentrale personregisteret der de har brukt data fra hver enkelt kvinne fra første gang hun ble invitert og til hun døde eller utvandret, eller til undersøkelsesperiodens slutt.

- Vi har sørget for at screening- og kontrollgruppene våre dekker nøyaktig de samme tidsperiodene, og i analysen har vi utelukket kvinner som allerede hadde hatt brystkreft innen programmet startet, forteller Olsen som har stått for databearbeiding og analyse av det omfattende materialet.

Undersøkelsen er støttet av en bevilling til Eiliv Lund fra Norges Forskningsråd.

Artikkelen er publisert i International Journal of Cancer:

Breast cancer mortality in Norway after the introduction of mammography screening.
Olsen AH, Lynge E, Njor SH, Kumle M, Waaseth M, Braaten T, Lund E.
Int J Cancer. 2012 Apr 24. doi: 10.1002/ijc.27609. [Epub ahead of print]

Les også: Mammografiprogrammet reduserer dødsrisikoen

Kontakt:

For nærmere kommentarer ta gjerne kontakt med prof. Elsebeth Lynge, Københavns Universitet, elsebeth@sund.ku.dk, tlf + 45 20 42 18 63 eller med prof. Eiliv Lund, Universitetet i Tromsø, eiliv.lund@uit.no, tlf 45511837.

Mammografiprogrammet i Norge

Det offentlige Mammografiprogrammet startet i 1995/96, og ble landsdekkende i 2005. Programmet inviterer kvinner i alderen 50-69 år til mammografi hvert annet år, og har som målsetting å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.

Kilde: kreftregisteret.no

Mackenroth, Anika
Publisert: 08.05.12 00:00 Oppdatert: 07.05.12 11:52
Vi anbefaler