Forskere produserer mye mer


Forskerne ved Universitetet i Tromsø publiserte forskningsresultater som aldri før i 2011. Økninga i publiseringspoeng er på nær 20 prosent.

publikasjoner_COLOURBOX2951419.jpg (Bredde: 180px)
Publiseringsaktiviteten på Universitetet i Tromsø har gått kraftig opp, i tråd med målet. Foto: Colourbox

Universitetet i Tromsø rapportert fredag 30. mars publiseringstall for 2011 til Kunnskapsdepartementet.

Med 1121 publiseringspoeng i 2011 har UiT hatt en særdeles positiv utvikling i publiseringsaktiviteten med en økning på nesten 20 prosent fra 2010.

Størst økning ved NT-fak

Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) og Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) er fakultetene som har hatt størst framgang, med henholdsvis nesten 30 og 60 prosent økning i publiseringspoeng.

UiT øker også andelen publikasjoner i høyt rangerte publiseringskanaler (tidsskrift og forlag på nivå 2) fra 18,1 til 21,6 prosent.

- Dette er gledelig og særdeles viktig, sier rektor Jarle Aarbakke.

Det har de siste årene vært stort fokus på å styrke publiseringsaktiviteten ved universitetet, og det er positivt at de satsningene som har fulgt av dette synes å gi resultater.

- Det gir også styrke i konkurransen om forskningsmidler, både direkte gjennom finansieringssystemet vårt og gjennom søknader om forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt, sier Aarbakke.

Her er noen eksempler på forskningspublikasjoner i 2011:

Nature:

Science:

Hva er vitenskapelig publisering?
Forskere publiserer forskningsresultater i vitenskapelige tellende kanaler. Hver publikasjon får et antall publikasjonspoeng avhengig av publiseringsform og nivå. Disse poengene fordeles mellom alle forfatterne.

Publiseringskanalene (tidsskrift, serie, forlag) er inndelt i to nivå. Nivå to teller høyest. Tidsskriftene i denne kategorien skal være de ypperste innen sine fagfelt.

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content