Åpner for flere kvinnelige donorer

 

Når man måler hvor effektivt nyrene renser blodet for avfallsstoffer, brukes en formel som gir kvinner dårligere resultater enn menn. Forskere ved Universitetet i Tromsø foreslår en ny kjønnsnøytral formel.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 15.08.11 00:00 Oppdatert: 25.08.11 09:39

dialyse.jpg (Bredde: 560px)
Forskning ved Helsefak kan føre til at flere kvinner blir godkjente nyredonorer. I følge professor Bjørn Odvar Eriksen renser kvinners nyrer blodet like effektivt som menns, men det taes det ikke høyde for i dagens medisin.
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Når man måler hvor effektivt nyrene renser blodet for avfallsstoffer, brukes en formel som gir kvinner dårligere resultater enn menn. Forskere ved Universitetet i Tromsø foreslår en ny kjønnsnøytral formel som kan åpne for at flere kvinner blir godkjente nyredonorer, samt at flere pasienter med nyresvikt kan få transplantasjon og mulighet til å bli frisk.

– Er det riktig at kvinners nyrer har dårligere renseevne enn menns? Vi har behov for en formel som korrigerer for forskjeller i kroppsstørrelse mellom kjønnene på riktig måte, fastslår forsker Bjørn Odvar Eriksen ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Han har i disse dager lansert en kjønnsnøytral korreksjonsmetode som bryter med en nesten 100 år gammel tradisjon.

– For å regne ut hvor mange milliliter blod nyrene filtrerer per sekund, bruker dagens leger en formel som baserer seg på kjønnenes kroppsoverflate, cirka 1,8 kvadratmeter for kvinner og 2 kvadratmeter for menn. Med denne metoden ser det ut som om kvinners nyrer har 8% lavere renseevne enn hos menn.  Enkelt forklart foreslår vi å endre formelen slik at kroppsoverflate byttes ut med totalt kroppsvann. Da blir resultatet likt hos friske kvinner og menn, samt hos store og små personer, konkluderer Eriksen.

Han er spent på hvordan responsen i fagmiljøene blir etter at han og forskningsgruppa han tilhører publiserte forskningen sin i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of the American Society of Nephrology.

Viktige konsekvenser

Bjørn O.  Eriksen.jpg (Bredde: 560px)
Professor Bjørn O. Eriksen har utviklet en ny metode å
regne ut nyrenes renseevne. Han er spent på
tilbakemeldingene fra fagmiljøet.
Foto: Elisabeth Øvreberg

Dersom forskerne fra Tromsø får gjennomslag, og man velger å endre utregningsmetoden for nyrenes renseevne (glomerulær filtrasjonsrate - GFR), vil det få konsekvenser for nyrepasienter, men også for potensielle nyredonorer.

– Når vi vurderer nyrenes renseevne hos pasienter med nyresykdom, bruker vi GFR. Siden kvinner ved dagens metode alltid får dårligere verdier enn menn, blir resultatet at flere kvinner enn menn ser ut til å ha nyresykdom. En kjønnsnøytral utregningsmetode vil også ha konsekvenser for nyredonorer. For å være en godkjent nyredonor må nyren ha GFR på over 70 ml/min korrigert for kroppsoverflate. Grensen er den samme for kvinner og menn, noe som blir feil. Kvinner får dermed større vanskeligheter med å bli donor i forhold til menn, og det er ingenting som tilsier at deres nyrer faktisk er dårligere. Vårt forslag behandler kjønnene likt.

Testet på 1627 personer

Eriksens forskningsgruppe har utviklet formelen  på grunnlag av undersøkelser av 1627 friske personer i Tromsø, alle i alderen 50-62 år.

­– Gjennom Tromsøundersøkelsen, fikk vi tilgang til så mange mennesker. Vi ga dem et stoff som bare skilles ut i nyrene slik at vi kunne måle nyrenes nøyaktige renseevne. Siden forsøket ble gjort på friske folk, setter det oss i stand til å si hva som er normalt. Uten innsatsen til forsøkspersonene kunne vi ikke gjennomført forskningen, så vi er takknemlige overfor Tromsøs befolkning som alltid stiller opp, sier Eriksen.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 15.08.11 00:00 Oppdatert: 25.08.11 09:39
Vi anbefaler