EU-millioner til kjemiforskning

Det europeiske forskningsrådet har bevilget 1,5 millioner euro til banebrytende kjemiforskning ved UiT. Det er bare tre prosjekter i Norge som har fått denne typen bevilgning.

Sojtaric, Maja
Publisert: 10.06.11 12:38 Oppdatert: 25.08.11 14:59

European Research Council (ERC) fordeler midlene til EUs syvende rammeprogram. Blant disse midlene er såkalte starter grants – oppstartsbevilgninger. Konkurransen om disse pengene er stor: Forskningsprosjektet til kjemiprofessor Kenneth Ruud ved Universitetet i Tromsø er en av tre prosjekter i Norge som har fått denne bevilgninga.

Ruuds skal forsøke å lage nye metoder for teoretiske studier av molekyler på en overflate.

Katalysator.JPG
Slik ser en bilkatalysator ut. Det er en metallstruktur som de kjemiske bestanddelene er fordelt på. Foto: Wikimedia Commons.

For eksempel: Katalysatoren i bilen din er et kjemisk stoff som omformer den giftige nitrogendioksidgassen til den mindre farlige nitrogengassen, uten at katalysatoren selv forandres permanent. Rent fysisk er dette molekyl som legges på metallstrukturer som øker katalysatorenes overflate. ( se bildet)

Grunnforskning
Kenneth Ruuds prosjekt er grunnforskning. Men på sikt håper han at den vil kunne anvendes i eksperimentell kjemi:

– Vi håper at de som studerer slike prosesser eksperimentelt, vil på bakgrunn av våre metoder få mer informasjon fra sine eksperimenter. Det kan i sin tur kan gi bedre forståelse av katalysatorer eller biologiske prosesser, sier han.

På enda lengre sikt så vil forskningsmetodene til Ruud kunne brukes til mer effektiv utvikling av nanoteknologi. Grunnen til dette er at nanoteknologi går ut på å manipulere enkeltatomer på forskjellige overflater for å skape veldig små, men funksjonelle materialer. Slik kan man eksempelvis få materialer med spesielt stor vannavvisende effekt eller stor motstandsdyktighet mot riper.

Enestående kompetanse

Kenneth Ruud  (Bredde: 560px)
Kjemiprofessor Kenneth Ruud får mye skryt av komiteen i ERC for sitt internasjonalt anerkjente arbeid innen teoretisk kjemi. Foto: Lars Åke Andersen.

Prosjektet til Kenneth Ruud skal gå over fem år og det skal lyses ut to post.doc og to phd. stillinger. ERC bevilget pengene - for det de selv kaller et særdeles banebrytende prosjekt - på bakgrunn av Ruuds internasjonale anerkjennelse som forsker. Han er blant annet senterleder ved UiTs fremragende Centre for Theoretical and Computational Chemistry.

– Vi har over mange år utviklet enestående teknologi for teoretisk kjemiforskning. Jeg er vet faktiskikke om noen andre som kan gjøre det vi gjør her. Vi er i en unik posisjon ved Universitetet i Tromsø. Det at vi fikk tilslag fra ERC gir prosjektet et kvalitetsstempel og stillingene vi lyser ut vil bli internasjonalt attraktive for gode forskere.


Forskningsprosjektets navn er: Theoretical multiphoton spectroscopy for understanding surfaces and interfaces

Sojtaric, Maja
Publisert: 10.06.11 12:38 Oppdatert: 25.08.11 14:59
Vi anbefaler