- Vitenskapelig sadisme

Krigskirurg Hans Husum er ikke nådig når han beskriver våpen som blir brukt i krigshandlinger. Han kommer nå med en ny lærebok i krigskirurgi.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 21.03.11 09:50 Oppdatert: 21.03.11 20:09

Krigsvåpen.jpg (Bredde: 560px)
Mens kuler tidligere gikk tvers gjennom et menneske, så ekspanderer de nå og gjør enorm skade innvendig. Ifølge Hans Husum har også miner og granater blitt mer grusomme. Husum forteller at splintene er som lange nåler, de roterer og gjør stor skade på alt de treffer. Foto: www.colourbox.com

- Det har kommet en ny generasjon våpen som jeg velger å kalle vitenskapelig sadisme. De påfører ofrene multiskader og lemlester på en grusom måte, sier krigskirurg Hans Husum, førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, til Aftenposten.

- Miner, prosjektiler og bomber er rett og slett blitt mer jævlige, fastslår han.

Hans Husum har cirka 30 års erfaring fra krigskirurgi i verdens urolige hjørner, og han ser at våpen er blitt mer spesialisert til å rive i stykker kropper og skade mest mulig.

- Strategien er at et skadet menneske binder opp flere ressurser enn et dødt menneske, forteller han.

Reviderer populær bok

Hans Husum har vært hovedforfatter, illustratør og designer for boka ”War Surgery, Field Manual”. Det er en 800 siders bok i krigskirurgi som er beregnet på å kunne brukes også langt ute i redningskjeden i områder med lite ressurser. Med seg på bokprosjektet hadde han kirurg Erik Fosse og den britiske kirurgen Swee Chai. Boka kom ut 1995 i 4000 eksemplarer, og er utsolgt.

Siden krigsvåpnene stadig utvikles og lager mer omfattende skader på ofrene, kommer Hans Husum nå med en revidert utgave av boka. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Det helsevitenskapelige fakultet.

I den nye utgaven vil skadene de nye våpnene gjør, bli nøye beskrevet, men boka omtaler også hva helsepersonell må gjøre for å redde liv. Mens kuler tidligere gikk tvers gjennom et menneske, så ekspanderer de og gjør enorm skade innvendig. Ifølge forfatteren har også miner og granater blitt mer grusomme. Husum forteller at splintene er som lange nåler, de roterer og gjør stor skade på alt de treffer.

- Større sprengkraft

Mads Gilbert (Bredde: 560px)
Profilert krigskirurg, Mads Gilbert ved UiT/UNN.
Foto: Torbein Kvil Gamst

Mads Gilbert, professor i akuttmedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har bred erfaring innen krigskirurgi. Han har jobbet tett med blant andre palestinske kirurger i 25 år, og deres erfaring er at våpnene og skadene er blitt langt mer brutale.

- Det er større sprengkraft, med mer knusing av knokler og ødeleggelse av muskulatur og sener. Dessuten er de nye splinttypene og legeringene laget slik at de skader mer. Splintene fra enkelte våpen kan ikke sees på røntgenbilder, noe som gjør dem umulig å fjerne, sier Gilbert til Aftenposten.

- Et tredje problem er varmeutviklingen. Det brukes våpen som avgir svært høy temperatur, og som skaper brannskade både innvendig og utvendig, sier han.

Doktorgrad i skadebehandling

Hans Husum har jobbet mye med skadebehandling og krigskirurgi i den tredje verden. Han har blant annet arbeidet mange år som krigskirurg i Afghanistan for den norske Afghanistankomiteen. I 2003 disputerte han til doktorgraden i medisin på en avhandling om prehospital skadebehandling i den tredje verden.

Husum har også vært hovedfortatter til en lærebok i prehospital mineskadebehandling ”Save life – save limbs” og han er knyttet til Tromsø mineskadesenter hvor han driver opplæring i enkel og avansert skadebehandling i en rekke konfliktområder.

Mads Gilbert og Hans Husum fikk tildelt Lærdals Ærespris innen Akuttmedisin for 1999. Først og fremst for deres innsats gjennom deres Trauma Care Foundation som etablerer lokale redningskjeder i mineinfiserte områder for å redusere mortalitet og invaliditet etter mineskader.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 21.03.11 09:50 Oppdatert: 21.03.11 20:09
Vi anbefaler