Kan vi snakke om "naturlighet"?

09.06.10 Aas, Steinar
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Svein Anders Noer Lie (41) disputerer til doktorgraden i filosofi fredag 11.juni om begrepet "naturlighet". Kan vi bruke omgrepet på en meningsfull måte, spør Noer Lie retorisk.

Vitenskapen har forlatt berepet for lenge sida, men i avhandlinga hevder Lie at dette skyldes "en virkelighetsforståelse (ontologi) som i bunn og grunn er svært vanskelig å forsvare filosofisk". Store deler av avhandlinga handler derfor om å presentere og begrunne en alternativ virkelighetsforståelse (disposisjonsontologi) som åpner opp muligheten for å anvende begrepet naturlighet på en meningsfull måte, også i vitenskapen. Ja, han hevder endog at begrepet tilhører vitenskapens objekt på en slik måte at man kan stille spørsmål om vitenskapelig arbeid som overser naturlighet er vitenskapelig i egentlig forstand.

Aktuelt i miljøspørsmål og genteknologi

Spørsmålet om naturlighet har stor betydning for miljødebatten, miljøetikk, etikk generelt og særlig for vitenskapens rolle ved innføring av nye og omstridte teknologier som genteknologi, nano-teknologi, konvergente teknologier osv.

"Instrumentell rasjonalitet fungerer veldig godt med et disposisjonelt naturlighetsbegrep. Den fungerer dårlig under dagens ontologiske hegemoni. Derfor ser vi i dag at etikerne kommer styrtende til med sine til tider maktesløse analyser og formaninger", hevder Lie. "Et håp jeg har er at dette begrepet om naturlighet kan bidra til å fordele rollene mellom etikk og vitenskap/teknologi på en bedre måte, slik at etikken kan få en mer avgjørende rolle enn den har i dag", sier Lie med et smil om munnen.

Uredd i offentligheten
Svein Anders Noer Lie bor på Bakkan i Kaldfjord, disputerer med den filosofiske avhandlinga. "Naturalness Reconsidered, Ontology, Ethics and Dispositions". Han har studert biologi, antropologi og filosofi. I 2005 fikk han stipend fra universitetet til å skrive om "begrepet naturlighet". Svein Anders har jobba filosofisk med teknologispørsmål i mange år. Hans spesialfelt er miljøfilosofi, og han har også deltatt en del i den lokale og den nasjonale offentligheten med synspunkter i miljødebatten.

Disputas og prøveforelesning
Selve prøveforelesninga for ph.d.-graden i filosofi går for seg fredag 11. juni 2010, B-1005, på Store Auditorium HSL-fak kl. 10.15 over oppgitt emne: "How historically evolved dispositional facts explain naturalness?" Selve diputasen går av stabelen med forsvar av avhandlinga «Naturalness Reconsidered» samme dag kl. 12.15 på rom B-1005, Store Auditorium HSL-fak.

 

 

 

På Twitter   #norgesarktiske