Kan vi snakke om "naturlighet"?

Svein Anders Noer Lie (41) disputerer til doktorgraden i filosofi fredag 11.juni om begrepet "naturlighet". Kan vi bruke omgrepet på en meningsfull måte, spør Noer Lie retorisk.

Aas, Steinar Publisert: 09.06.10 00:00 Oppdatert: 17.06.10 09:14

Vitenskapen har forlatt berepet for lenge sida, men i avhandlinga hevder Lie at dette skyldes "en virkelighetsforståelse (ontologi) som i bunn og grunn er svært vanskelig å forsvare filosofisk". Store deler av avhandlinga handler derfor om å presentere og begrunne en alternativ virkelighetsforståelse (disposisjonsontologi) som åpner opp muligheten for å anvende begrepet naturlighet på en meningsfull måte, også i vitenskapen. Ja, han hevder endog at begrepet tilhører vitenskapens objekt på en slik måte at man kan stille spørsmål om vitenskapelig arbeid som overser naturlighet er vitenskapelig i egentlig forstand.

Aktuelt i miljøspørsmål og genteknologi

Spørsmålet om naturlighet har stor betydning for miljødebatten, miljøetikk, etikk generelt og særlig for vitenskapens rolle ved innføring av nye og omstridte teknologier som genteknologi, nano-teknologi, konvergente teknologier osv.

"Instrumentell rasjonalitet fungerer veldig godt med et disposisjonelt naturlighetsbegrep. Den fungerer dårlig under dagens ontologiske hegemoni. Derfor ser vi i dag at etikerne kommer styrtende til med sine til tider maktesløse analyser og formaninger", hevder Lie. "Et håp jeg har er at dette begrepet om naturlighet kan bidra til å fordele rollene mellom etikk og vitenskap/teknologi på en bedre måte, slik at etikken kan få en mer avgjørende rolle enn den har i dag", sier Lie med et smil om munnen.

Uredd i offentligheten
Svein Anders Noer Lie bor på Bakkan i Kaldfjord, disputerer med den filosofiske avhandlinga. "Naturalness Reconsidered, Ontology, Ethics and Dispositions". Han har studert biologi, antropologi og filosofi. I 2005 fikk han stipend fra universitetet til å skrive om "begrepet naturlighet". Svein Anders har jobba filosofisk med teknologispørsmål i mange år. Hans spesialfelt er miljøfilosofi, og han har også deltatt en del i den lokale og den nasjonale offentligheten med synspunkter i miljødebatten.

Disputas og prøveforelesning
Selve prøveforelesninga for ph.d.-graden i filosofi går for seg fredag 11. juni 2010, B-1005, på Store Auditorium HSL-fak kl. 10.15 over oppgitt emne: "How historically evolved dispositional facts explain naturalness?" Selve diputasen går av stabelen med forsvar av avhandlinga «Naturalness Reconsidered» samme dag kl. 12.15 på rom B-1005, Store Auditorium HSL-fak.

 

 

 

Vi anbefaler