Kunsten å tenke nytt

I fire år har polarforskere i Tromsø samarbeidet med Kunstforeningen i Tromsø.
- Møtet med kunstnere førte til at vi også diskuterte de emosjonelle aspektene av vårt arbeid, sier professor JoLynn Caroll, assisterende direktør ved Akvaplan-niva og medlem av styringsgruppen til ARCTOS-nettverket.

Vogel, Ute
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Ute Vogel, Tromsø High North Cluster
Publisert: 07.06.10 11:55 Oppdatert: 17.06.10 08:33

Polarforskere fra det internasjonale nettverket for marin arktisk økologi ARCTOS ble utfordret og inspirert til nytenkning da de dro på tokt sammen med kunstnere fra prosjektet PolArt. I fire år har ARCTOS samarbeidet med Tromsø Kunstforening og Troms fylkeskommune om å skape en spennende dialog mellom vitenskap og kunst. På ARCTOS årsmøte 3. juni på UiT evaluerte man samarbeidet.  

Polart_ Change Mummified.JPG (Bredde: 560px)Thomas Østbye "Change Mummified", Foto: Frank Ludvigsen

- Fellesnevneren mellom kunst og forskning er kreativitet, mener Ragnhild Rønneberg. Hun er seniorrådgiver ved UNIS/SIOS og tidligere avdelingsdirektør i divisjon for innovasjon i Norges Forskningsråd. - En dialog mellom kunst og vitenskap kan utdype vår forståelse av viktige tema i samfunnet.

- Vi begynte å reflektere over hvordan vår sansing bestemmer vår tenkning, anmerker Paul Wassmann, professor i arktisk marin økologi ved UiT og leder i ARCTOS. - Kunstnere visualiserte aspekter av vår forskning som vi ikke hadde tenkt over før. Det skjedde noe med oss på skipet.

Svein Ingvoll Pedersen fra Tromsø Kunstforening bekrefter at nye verdier ble skapt også for kunstnerne. - Motivasjonen for å delta i PolArt begrunnes bare delvis med den sterke oppmerksomheten og interessen rundt Arktis i det siste. Mange unge kunstnere er svært interessert i naturvitenskapen i seg selv, i vitenskapens praksis, uttrykksmåter og måter å formidle på.

Stiller ut under Arctic Frontiers konferansen

Kunstverk som blir produsert i PolArt prosjektet blir presentert i en utstilling under den årlige Arctic Frontiers konferansen. Konferansen, som ARCTOS initierte i 2007, har utviklet seg til en av de viktigste møteplasser for nordområdeaktører nasjonalt og internasjonalt. Kunst og kultur integreres som en naturlig del av konferansen.

På årsmøtet informerte Salve Dahle, direktør ved Akvaplan-niva og leder av styringsgruppen til Arctic Frontiers, om planene for neste års konferanse "Arctic Tipping Points". - I 2011 satser vi på et sterkt samarbeid med russiske forskningsinstitusjoner og myndigheter. Nord-Vest Russland er blitt en felles strategisk satsing for Tromsø High North Cluster (THiNC), næringslivet, politikk og kultur i Tromsø. Vi skal markere Nansen-Amundsen året med en russisk utstilling om det russiske multitalentet Mikhail Lomonosov. Lomonosov var forsker og forfatter. Han regnes som den russiske forskningens far.

Katalog: PolArt 2010

Vogel, Ute
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Ute Vogel, Tromsø High North Cluster
Publisert: 07.06.10 11:55 Oppdatert: 17.06.10 08:33