– Veldig fornøyd med studiet


85 prosent av alle uteksaminerte kandidater er fornøyde med utdanningen de har fått ved UiT. Farmasøyt Judit Tendeland er en av dem.

aapning_studieaaret2009.jpg (Bredde: 560px)
Det store flertallet av studentene er fornøyde med utdanningen de får ved UiT. Arkivfoto: Torbein Kvil Gamst

– Jeg studerte farmasi og jeg er veldig fornøyd med studiet. Som farmasøyt har jeg flere valgmuligheter når det gjelder spennende jobber, sier Tendeland, som ble uteksaminert fra Universitetet i Tromsø våren 2009.

Det store flertallet av alle uteksaminerte kandidater ved UiT er like fornøyde med utdanninga de har fått. Det viser de første resultatene fra Kandidatundersøkelsen ved Universitetet i Tromsø. 85 prosent av kandidatene sier at de er fornøyde eller svært fornøyde med utdanninga.

Ti prosent svarer at de verken er fornøyd eller misfornøyd, mens kun fire prosent er lite eller svært lite fornøyd.

Gode jobber

Resultatene viser også at de aller fleste UiT-kandidatene etter studiet får jobber som de er fornøyde med. 79 prosent av dem er tilfredse med sin nåværende stilling, og 82 prosent mener at deres nåværende stilling er relevant i forhold til utdanningen de har tatt ved UiT. Kun 10 prosent har en stilling som i liten eller svært liten grad er relevant i forhold til egen utdanning.

Judit Tendeland fikk jobb ved Stokmarknes sykehus etter endt studium og trives veldig godt med det.

– Jeg er den første farmasøyten som jobber her, så det har vært en del å ta tak i. Men arbeidsoppgavene er varierte og jeg er veldig fornøyd med jobben. Det er dessuten bare en times tid unna hjemplassen min i Øksnes. Å kunne jobbe nært hjemstedet var noe jeg hadde i bakhodet da jeg studerte, forteller Tendeland, som gjerne anbefaler farmasistudiet i Tromsø til andre:

– Hvis man vil ha en sikker jobb som er godt betalt, så bør man bli farmasøyt.

– Veldig positivt

– Dette er flotte tall, og jeg er veldig fornøyd, sier rektor Jarle Aarbakke om Kandidatundersøkelsen.

At Universitetet i Tromsø gir studentene god utdanning som etterpå gir gode jobber, er for så vidt noe han visste fra før.

– Men det er alltid veldig godt å ha dokumentasjon å vise til når vi snakker om studentenes tilfredshet. Det er stor konkurranse om studentene, så det er viktig at det er sant det vi forteller, sier Aarbakke, som gjerne vil berømme Karrieresenteret som står bak undersøkelsen.

Høy svarprosent

Kandidatundersøkelsen er en analyse av tidligere UiT-kandidaters vurdering av egen utdanning og tilknytning til arbeidslivet.

Alle kandidater som ble uteksaminert fra UiT på bachelor, master og PhD-nivå i løpet av 2007 og 2008, og som per oktober 2009 var bosatt i Norge, er inkludert i utvalget for undersøkelsen. I alt mottok 1317 personer undersøkelsen. Svarprosent for undersøkelsen er 64 prosent.

Undersøkelsen er gjennomført av analysebyrået TNS Gallup på initiativ fra Karrieresenteret ved UiT, og den vil bli presentert i sin helhet i mai.

 

Søknadsfristen til høyere utdanning er 15. april.

 

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content