Autofagi og kreft: Et tveegget sverd

14.07.09 Torgunn Wærås

Autofagi er et svært interessant felt for kreftforskere fordi den kan forebygge kreft, men paradoksalt nok også kan gjøre kreftsvulsten mer levedyktig hvis kreft først har oppstått.

Effektiv autofagi i cellene hindrer kreftsykdom. Dette tror man skyldes at skadde bestanddeler i cella fjernes effektivt ved autofagi før det fører til endringer i genene som kan resultere i kreft.

Men har man først fått kreft, kan kreftcellene utnytte autofagiprosessen til sin fordel. En kreftsvulst som begynner å vokse, må klare seg uten oksygen og lite næring inntil svulsten danner egne blodårer.

I perioden fram til kreftcellene kan klare å ta opp næringsstoffer fra omgivelsene på normal måte, «kjøper» kreftcellene seg tid gjennom autofagi. Kreftcellene kan klare seg uten næring og lite oksygen en periode ved å resirkulere egne molekyler for å skaffe seg næring. Kreftcella bryter da ned også friske celledeler og spiser altså litt av seg selv. Autofagi betyr da også selvspising.

Et komplisert forhold
Autofagi kan også gjøre kreftcellene mer motstandskraftige mot kreftbehandling som for eksempel cellegift og stråling, siden kreftcellene fortløpende kan kvitte seg med de celledelene som blir skadet av kreftbehandlingen.

Autofagisk celledød betyr at celler dør fordi autofagien har løpt løpsk og cella spiser for mye av seg selv. Ved kreftbehandling er dette gjerne noe man vil få til.

Avhengig av den enkeltes tilstand, kan det i noen tilfeller være gunstig å gi cellegift eller stråling og samtidig forsøke å hemme autofagien. I andre tilfeller kan man ønske å stimulere autofagien, for eksempel etter stråling, slik at kreftcellene dør lettere.

Dette kompliserte forholdet gjør økt kunnskap om autofagi meget interessant med tanke på behandling av kreft, og da særlig i forbindelse med kombinasjonsterapi. Det vil være meget viktig å vite om en skal hemme eller stimulere autofagi i en gitt behandlingssituasjon der man gir cellegift eller stråling.

Forskergruppa til Terje Johansen i Tromsø har i flere år samarbeidet med forskere ved Radiumhospitalet om forskning rundt p62-proteinet og autofagi.

På Twitter   #norgesarktiske