Fortsatt valgt rektor ved UiT

Styret ved UiT Norges arktiske universitet har vedtatt at rektor fortsatt skal velges.
Loe, Ole Martin
Publisert: 22.09.16 00:00 Oppdatert: 22.09.16 11:27

Styret ved UiT vedtok i styremøte 22. september 2016 at rektor skal velges. Foto: Ole Martin Loe

Etter en bred og åpen prosess i forkant av styrebehandlingen, der alle ansatte og studenter ble invitert til å komme med sine innspill, har styret nå vedtatt at studenter og ansatte fortsatt skal velge rektor ved UiT, som tidligere. Rektor og styreleder ved UiT, Anne Husebekk, er fornøyd med vedtaket.
 Det har vært en grundig og godt forankret prosess. Det er nå vedtatt at det skal være valgt rektor ved UiT, sier rektor Anne Husebekk.
I styret var det 12 som stemte for valgt rektor. 5 stemte for tilsatt rektor.

Grundig prosess
Alle enhetene under styret ved UiT har levert høringssvar, samt Studentparlamentet og tjenestemannsorganisasjonene NTL og Forskerforbundet. I tillegg har det blitt arrangert åpne debattmøter om saken der ansatte og studenter har vært invitert, og det har vært mulig å komme med synspunkter i en spørreundersøkelse. I spørreundersøkelsen ønsker 71 prosent å videreføre valgt rektor.
Vi la i forkant av styrebehandlingen opp til en bred og åpen prosess, og er glad for alle innspill og tilbakemeldinger. Disse har vært viktige for styrets behandling av saken, sier Anne Husebekk.

Loven endret
Bakgrunnen for at denne saken kom opp var lovendringen i universitets- og høyskoleloven som trådte i kraft fra 1. juli i år. Loven angir to hovedmodeller å rekruttere rektor på, enten ansettelse eller valg. Etter lovendringen er normalmodellen ansatt rektor, mens valgt rektor er et alternativ. Loven åpner for kombinasjonene ansatt rektor og ekstern styreleder eller valgt rektor som også er styreleder. Den enkelte institusjon ved styret står fritt til å bestemme hvilken ordning som skal gjelde ved institusjonen. Ved ansatt rektor er det Kunnskapsdepartementet som oppnevner styreleder.

Anne Husebekk er valgt som rektor ved UiT fram til 1. august 2017. Det skal nå avholdes valg av rektor der studentene og de ansatte ved institusjonen har stemmerett. Ny rektorperiode starter 1. august 2017.

Loe, Ole Martin
Publisert: 22.09.16 00:00 Oppdatert: 22.09.16 11:27
Vi anbefaler