Ingen akademisk boikott

Styret ved UiT Norges arktiske universitet stiller seg bak vurderingen til universitetsledelsen angående UiTs posisjon når det gjelder krigen i Gaza.

En mann i dress utendørs
Rektor Dag Rune Olsen. Foto: David Jensen
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 21.06.24 15:14 Oppdatert: 22.06.24 09:13
Om UiT

Under gårsdagens styremøte orienterte rektor Dag Rune Olsen om hvilke vurderinger universitetsledelsen har gjort. Saken skulle ikke behandles av styret, men styret valgte likevel å diskutere framlegget og stilte seg bak det. Orienteringssakene kan leses i møteinnkallelsen her (PDF).

Olsen orienterte i møtet om at UiT ikke har noen avtaler med israelske universiteter og heller ingen planer om å inngå slike avtaler. Det er imidlertid ikke aktuelt med akademisk boikott, da det bryter med UiTs lovpålagte oppgave å verne om akademisk frihet. Akademisk frihet innebærer at ansatte og studenter selv skal kunne bestemme hvem de vil samarbeide med og hvordan.

Olsen orienterte også om at det er begrenset hva UiT kan gjøre når det kommer til innkjøp fra leverandører som er relatert til Israel.

Bundet av felles avtaler

– Innkjøpsboikott er utenfor det vi har lovlig grunnlag for. Vi kan likevel vektlegge kriterier som for eksempel respekt for menneskerettigheter når vi inngår avtaler, sa Olsen under styremøtet.

UiT er for mange av sine innkjøp bundet av felles avtaler gjennom Statens innkjøpssenter. Olsen tar imidlertid til orde for en diskusjon om å ta inn kriterier som respekt for menneskerettigheter også der.

Dobler tilskuddet til Scholars at risk

UiT er dessuten med i ordningen Scholars at risk (SAR) som har hovedsete i New York. SAR er et internasjonalt nettverk av akademiske institusjoner som skal støtte og forsvare akademisk frihet og menneskerettighetene til forskere over hele verden.

Per dags dato støtter UiT tre forskere som fortsetter sine akademiske karrierer i Nord-Norge. I forbindelse med krigen i Gaza ønsker UiT å doble tilskuddet til ordningen, slik at den også kan favne palestinske forskere og studenter.

Rektoratet har også hatt samtaler med Arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved UiT, hvor det var enighet om at det er viktig at SAR-ordningen må fungere godt og etter hensikten. Studentparlamentet har vedtatt en resolusjon om krigen på Gaza: Fordømmelse av Israels okkupasjon- og apartheidpolitikk


Kortnytt fra Universitetsledelsen, Seksjon for kommunikasjon
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling