Slik går det med "Prosjekt 181 legestudenter i nord"

Hvordan kan UiT Helsefak og UNN legge forholdene til rette slik at 181 legestudenter på hvert kull får en attraktiv og god utdannelse?

Medisinstudenter
Medisinstudenter ved UiT Helsefak har beredskapsøvelse Foto: Jakob Henriksen
Portrettbilde av Husebekk, Anne
Husebekk, Anne anne.husebekk@uit.no Professor
Publisert: 28.05.24 09:24 Oppdatert: 03.06.24 15:16
Om UiT

"Prosjekt 181 i nord" hadde sin formelle oppstart i februar 2023. I august i fjor startet det første kullet med 181 legestudenter, og så langt har verken studenter eller lærere meldt om utfordringer. Vi håper det betyr at studentene stort er fornøyde med første studieår.

To rapporter er levert i prosjektet; en som beskrev de utfordringene som måtte utredes, og en rapport som beskrev endringer i 1. og 2. studieår.

I andre studieår er det allerede vedtatt å innføre to emner med skriftlig eksamen etter hver av dem; til jul og til sommeren. Det gjør det mulig å samkjøre eksamen for tannlege- og legestudenter på en bedre måte. Første valgfriperiode, der studentene utarbeider en skriftlig faglig rapport, reduseres til to uker og oppgaven reduseres i omfang. Det arbeides med innføring av formelle OSKE eksamener på 2. og 4. studieår. Det ble dessuten anført 27 forbedringspunkt som følges opp av ELU.

Denne våren er åtte arbeidsgrupper i fullt arbeid med å foreslå endringer i resten av studiet. Dessuten er emnekomiteene for 3. og 4. studieår aktivt med i arbeidet. Det er stort fokus på praktisk klinisk undervisning. Studentene lærer mye av å møte pasienter.

Endringer på gang

Det arbeides med forslag til mange endringer. Her er noe av det som er på gang:

  • 3. og 4. studieår: Det arbeides med å dele kullet i to, slik at nåværende vår- og høstsemester kjøres i parallell både høst og vår.
  • 5. studieår: Det planlegges for fire rotasjoner. Dette innføres som pilot fra høsten 2024, med 136 studenter, dvs. før 2023-kullet kommer til 5. studieår. Veilederkapasiteten bør utvides. Noen av studentene vil være to og to sammen i allmennpraksis. Det anbefales innføring av en tilskuddsordning for etablering av studentkontorer ved legekontorene som har studenter i allmennpraksis i 5. studieår.
  • 6. studieår: Det vurderes om kapasiteten for desentralisert 6. studieår i Bodø og Finnmark kan økes. Teoribolkene i 6. studieår vurderes redusert og en ekstra rotasjonsgruppe innføres i Tromsø.
  • Arbeidsgrupper vurderer også undervisningsmetodikk, arealdisposisjon, gjennomføring av klinisk undervisning, testing/eksamen, simulering, og økt ressurs- og økonomibehov.

Arbeid for økt desentralisering vil gjøres i en separat arbeidsgruppe på et senere tidspunkt og er ikke en del av 181 i nord-prosjektet.

Legger fram rapporter før sommeren

De fleste arbeidsgruppene leverer sine rapporter 20. juni og det blir prosjektledelsens ansvar å sy sammen en helhetlig rapport med forslag til endringer som skal vedtas av programråd, programstyre og fakultetsstyre. Planen er å legge frem et forslag til endring av 3. studieår tidlig i høst og deretter forslag til endringer for hele legestudiet i løpet av sen høst/tidlig vinter.

Det var et godt felles møte for arbeidsgruppene 23. mai og vårt inntrykk er at det er mange som arbeider hardt for videreføring av et godt legestudium ved UiT.


Kortnytt fra Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin
Husebekk, Anne anne.husebekk@uit.no Professor