Ny PhD ved det juridiske fakultet!

Vi gratulerer Mathias Hauglid med vel overstått disputas fredag 26. april.

Mathias står foran administrasjonsbygget med sin avhandling i sollyset.
PhD Mathias Hauglid Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 29.04.24 13:48 Oppdatert: 29.04.24 15:54
Lov og rett Om UiT

Tittelen på Hauglids avhandling er «Bias and Discrimination in Clinical Decision Support Systems Base don Artificial Intelligence». Avhandlingen omhandler hvordan forhåndsvurderinger av kunstig- intelligens systemer innen helsesektoren kan virke som forebyggende tiltak mot diskriminering. Mer spesifikt tar den sikte på utvikling av vurderingsmomenter, prinsipper, kriterier og metoder som bør inngår i en vurdering av diskriminering før idriftsettelse av KI-sistemer.

PhD med veiledere, komitee og Dekan smiler inn i kameraet etter gjennomført disputas
Fra venstre; Professor Robert Jenssen (veileder), professor Ingunn Ikdahl (veileder), PhD Mathias Hauglid, førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum (andreopponent), Dekan Tore Henriksen, professor Vibeke Blaker Strand (førsteopponent) og førsteamanuensis Nandor Knust (komiteleder). Foto: UiT

Tema for Hauglids prøveforelesning var «The role of European Human Rights Law in relation to AI systems: Past, Present and Future».

Komiteen best av professor Vibeke Blaker Strand fra Universitetet i Oslo som førsteopponent, førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum fra Universitet i Oslo som andreopponent og førsteamanuensis Nandor Knust fra Universitetet i Tromsø som leder av komiteen.

Disputasen ble ledet av dekan ved fakultetet, professor Tore Henriksen.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt