1. års bachelor i sosialt arbeid studenter avviklet praksis i Tanzania

I vinter har instituttet vært involvert i et pilotprosjekt med gruppeprakis 1 år  ved en humanitær organisasjon i Tanzania. Prosjektet kom i stand gjennom vårt professor II, Tony Ghaye, som er intiativtager til organisasjonen UMatter i Arusha, Tanzania. UMatter samarbeider også med The Tengeru Institute of Community Development som det er skrevet en samarbeidsavtale med.

Student Andre Hansen Thomassen og assisterende instituttleder Tanja Banerji
Student Andre Hansen Thomassen og assisterende instituttleder Tanja Banerji, de som er avbildet har gitt samtykke til at bildet publiseres Foto: Veronica Haug Bekkstrand
Portrettbilde av Hansen, Marit Staalnacke
Hansen, Marit Staalnacke marit.staalnacke.hansen@uit.no Praksiskoordinator
Publisert: 25.04.24 10:24 Oppdatert: 26.04.24 09:22
Internasjonalt samarbeid Om UiT Studentliv / Studier

11 studenter hadde sin praksis ved to ulike senter; et for barn og unge og et for voksne med rusproblem. I midten av april var praksisperioden over og den første studenten er kommet hjem. Denne uka holdt Andre Hansen Thomassen en kort orientering for instituttet om hvordan han hadde opplevd praksisen.

-Jeg synes det har vært en veldig interessant og lærerrik praksis. Vi har jobbet mye med praktiske oppgaver ved 

de to enhetene. Alt fra lek med barn, rydding og vasking  til å bistå med bygging av et nytt kjøkken til enheten som jobbet med voksne og rusproblematikk. Det har vært lange og slitsomme dager men også veldig hyggelig med mye smil og latter fra de vi jobbet sammen med.

Det var litt utvant å bo så tett og det er en helt annen materiell standard enn vi er vant med, sier Andre. Så jeg er vel enda mer takknemlig for det jeg har i Norge etter å ha vært 6 uker i Tanzania.

Kommunikasjonen gikk hovedsaklig på engelsk, men en av de norske studentene har afrikansk bakgrunn og kan zwahili. Det var veldig nyttig. Noe helt spesielt var det å få være med på avslutningen av fasten; Eid Mubarak. Der ble vi veldig godt mottatt og inkludert og fikk et innblikk i en spesiell  og spennende kultur.

 Nå skal prosjektperioden evalueres og det må blant annet skaffes en egen finansiering for et videre samarbeid. Studentene måtte selv betale reise og en mindre pengesum for reise og opphold, men Umatter har ganske mye ekstraoppgaver med transport og oppfølging av studentene. Det er der utgiftene for instituttet ligger (Tekst Ingvar Hauge)

Student Andre Hansen Thomassen og assisterende instituttleder Tanja Banerji, de som er avbildet har gitt samtykke til at bildet publiseres
Student Andre Hansen Thomassen og assisterende instituttleder Tanja Banerji. De som er avbildet har gitt samtykke til at bildet publiseres Foto: Marit Staalnacke Hansen

Kortnytt fra Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Hansen, Marit Staalnacke marit.staalnacke.hansen@uit.no Praksiskoordinator
Vi anbefaler