Temakveld i Harstad på Medkila skole

Onsdags ettermiddag (13.03.24)  stilte to fra Institutt for barnevern og sosialt arbeid opp som foredragsholdere på temakveld for foreldre arrangert av FAU ved Medkila skole.  

Anne-Berit Lorentsen-Dybdal og Ingrid Nilsen Lie fra Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT
Foredragsholdere Anne-Berit Lorentsen-Dybdal og Ingrid Nilsen Lie fra Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Foto: Anja Storvoll Stenhaug (Rektor ved Medkila skole)
Portrettbilde av Hansen, Marit Staalnacke
Hansen, Marit Staalnacke marit.staalnacke.hansen@uit.no Praksiskoordinator
Publisert: 18.03.24 13:45 Oppdatert: 18.03.24 14:06
Om UiT

Omkring 50 foreldre, rektor, FAU representanter også fra andre skoler møtte opp for å få høre mer om Temaet: Å forstå mobbing- hva kan vi foreldre gjøre? Foredraget tok utgangspunkt i å gi foreldreinnsikt i ny forståelse av mobbing, og hva kan vi som foreldre bidra med til å forhindre utenforskap blant barn og unge. Foredraget ble holdt av universitetslektor og studieprogramleder ved institutt for barnevern og sosialt arbeid Ingrid Nilsen Lie. 

Deretter presenterte Anne-Berit Lorentsen- Dybdal, førsteamanuensis ved institutt for barnevern og sosialt arbeid foreldrene for temaet: Inkluderende foreldresamarbeid. Foredraget fokusere på hvordan vi foreldre kan bidra til et mer inkluderende oppvekstmiljø gjennom kunnskap om årsaker og konsekvenser av sosial ulikhet, og hvordan kan vi dempe ulikhetene gjennom inkluderende foreldresamarbeid. 

Rektor og foreldre ved skolen uttrykte at dette var viktig tematikk å ta opp. Videre påpeker rektor at hun håper vi når ut med det viktige budskapet til flere foreldre.  FAU-Leder Carl- Henrik Sibke kommenterer følgende: Den årlige Temakvelden for foreldrene på skolen skal fokusere på dagsaktuelle temaer som skal være relevant for alle foreldre på alle klassetrinn. Jeg synes vi traff veldig bra med tema i år siden det har vært mye fokus på mobbing i Harstad-skolene i media i ukene før temakvelden. Begge foredragsholderne klarte å gi oss foreldre en større forståelse for hva som ligger i begrepet mobbing, hvordan vi kan håndtere dette og hvordan vi kan lykkes bedre med foreldreinkludering. Tror veldig mange foreldre fikk mye nyttig og praktisk informasjon samt mange gode tips i løpet av kvelden. En stor takk til UiT for at dere stilte opp med to veldig gode foredragsholdere (Ingrid Nilsen Lie, UiT). 


Kortnytt fra Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Hansen, Marit Staalnacke marit.staalnacke.hansen@uit.no Praksiskoordinator