Lærerutdanning i Narvik: Kan få stipend og lønn under utdanning

Når UiT fra høsten starter grunnskolelærerutdanning i Narvik, ønsker Narvik kommune å kunne tilby studentene deltidsstillinger som lærere mens de studerer.

Oversiktsbilde av Narvik sentrum
Narvik kommune ønsker å kunne tilby lærerstudentene deltidsstillinger som lærere mens de studerer ved UiT i Narvik. Foto: Espen Dalmo
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 25.01.24 13:01 Oppdatert: 25.01.24 13:52
Om UiT Pedagogikk

Narvik kommune vil ha behov for et påfyll av kvalifiserte lærere de kommende årene. Og kommunen ønsker å være på tilbudssiden når UiT fra høsten av tilbyr samlingsbasert grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn i Narvik.

Tilby jobb under utdanning

Tirsdag ble det holdt informasjonsmøte på campus om høstens nye studietilbud ved UiT i Narvik. Der kunne Tommy Eide, kommunalsjef for oppvekst, fortelle at kommunen ønsker å kunne tilby lærerstudentene deltidsstillinger i skoleverket mens de studerer. Kommunen vil også se på økonomiske insentiver - som stipend - for studentene ved jobb i skolene i kommunen under utdanningen.

Tommy Eide, kommunalsjef for oppvekst i Narvik kommune. Foto: Espen Viklem Eidum, UiT

Videre jobbes det ifølge Eide med å få flere veiledere på plass, noe som vil bidra til å sikre enda bedre oppfølging av lærerstudentene i jobb og praksisperioder. Eide ser også for seg å tilrettelegge for kommunalt ansatte som ønsker å ta lærerutdanningen.

Det kan være snakk om å tilby permisjon under studieløpet og der den enkelte vet at man har en lærerstilling å gå til i kommunen etter endt utdanning, sier han.

Dette er lærerutdanningen

Den samlingsbaserte grunnskolelærerutdanningen vil være en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger, og legger dermed til rette for at flere kan utdanne seg der de bor. Tilbudet er sydd sammen på følgende måte:

  • 5-årig fulltidsutdanning i Narvik.
  • Samlingsbasert med nettstøtte.
  • Oppstart august 2024.
  • 30 studieplasser.
  • 3 samlinger i semesteret (på 3 dager) på campus Narvik.
  • Nettundervisning i sanntid to formiddager i uka mellom samlingene.
  • Praksis i regionen/nært hjemsted (4-6 uker praksis per studieår).
  • Fagene i utdanningen er norsk, matematikk, naturfag og engelsk.
  • Master i begynneropplæring. 
  • Mulighet for praksis i utlandet og et semester i utlandet på fjerde studieår.

Her finner du mer informasjon om utdanningen

– Behovet for kvalifiserte lærere og barnehagelærere er stort i hele landsdelen. UiT har flere ordinære utdanningstilbud for de som ønsker det, men vi tilbyr i tillegg flere samlingsbaserte tilbud som lettere kan tilpasses de som trenger større fleksibilitet, og lar seg kombinere med jobb og familie, sier Kari-Anne Sæther, studieprogramleder ved UiT Norges arktiske universitet.


Kortnytt fra
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler