SalMar ASA går inn i Dsolve-konsortiet

Verdens nest største produsent av oppdrettslaks skal styrke forskningen i regi av SFI Dsolve for å utvikle nye biologisk nedbrytbare materialer for oppdrettsnæringen.

En dykker svømmer mot en floke av tang og gamle tau.
Dsolve sin visjon er å redusere plastsøppel og tilhørende problemer som spøkelsesfiske, mikro- og makroplast forårsaket av fiskeri og havbruk. Foto: Erling Svensen
Portrettbilde av Rydland, Kjetil
Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no
Publisert: 17.11.23 13:25 Oppdatert: 17.11.23 13:47
Hav

Dette er Dsolve

  • Dsolve er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med visjon om å utvikle bionedbrytbare plast-materialer som kan brukes i redskaper for fiske og akvakultur.
  • Senteret ledes av UiT Norges arktiske universitet.
  • I senteret deltar fire nasjonale forskningsinstitusjoner, fire internasjonale forskningsinstitusjoner, 14 industripartnere fra fiskeri, havbruk og utstyrsleverandører, samt flere offentlige etater og næringsorganisasjoner.


SFI Dsolve har den 31.10.23 i ekstraordinær generalforsamling vedtatt at SalMar ASA, verdens nest største produsent av oppdrettslaks, tas inn som ny partner i konsortiet. Selskapet driver akvakultur og tilhørende industrier langs hele kysten fra Møre og Romsdal og nordover, og er også til stede på Island, i Skottland, på Shetland og på Orknøyene.

Den nye partneren, SalMar ASA, vil sammen med Kvarøy fiskeoppdrett AS, styrke forskningen i regi av SFI Dsolve for å utvikle og teste nye biologisk nedbrytbare materialer for oppdrettsnæringen. Som et ledd i dette utviklingsarbeidet, vil det også være behov for å se på hvordan ulike insentiver kan bidra til at nye nedbrytbare materialer får økt anvendelse også i oppdrettssektoren.

SalMar ASA vil, foruten å styrke kompetansen innen akvakultur i Dsolve, også bidra til å få flere studenter til å velge forskningsoppgaver som ligger i interessefeltet for Dsolve. SalMar sitt bidrag i programperioden fram til 2028 verdsettes i størrelsesorden 10 millioner kroner, både i form av egeninnsats og direkte støtte til studentrelaterte aktiviteter.

En mann kledd i overlevelsesutstyr på dekket av en båt i mørket.
Leder av Dsolve, Roger B. Larsen, på tokt. Foto: Dsolve / Fjellfrosk media

Akvakultur er en voksende industri også i Norge, og er regnet som en svært viktig del av Norges sjømatnæring, noe som bl.a. gjenspeiles i at den årlige eksportverdien av norsk ørret og laks overstiger 100 milliarder kroner. Akvakulturnæringen er viktig for sysselsetting og økonomi i mange kommuner, og virksomheten gir betydelige ringvirkninger. I likhet med fiskerinæringen anvender oppdrettsnæringen betydelige mengder plastfibre som har lang nedbrytingstid og potensial for spredning av mikroplast i naturen.

SFI Dsolve er svært fornøyd med å ha fått SalMar ASA med i konsortiet og vil sammen med de øvrige partnerne, arbeide intenst videre for å finne løsninger som kan redusere dagens bruk av miljøskadelige plastprodukter og erstatte disse med bionedbrytbare materialer, også i produksjon av oppdrettsfisk.


Kortnytt fra
Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no