Sympatierklæring for krigens ofre: – Sivile må skjermes

UiT har sammen med Universitets- og høgskolerådet (UHR) laget en sympatierklæring for krigens ofre i Palestina og Israel.

UiT campus Tromsø med Labyrinten.
UiT Norges arktiske universitet sammen med UHR fordømmer alle brudd på folkeretten i forbindelse med krigen mellom Palestina og Israel. Foto: UiT
Portrettbilde av Olsen, Dag Rune
Olsen, Dag Rune dag.r.olsen@uit.no Rektor
Publisert: 07.11.23 12:33 Oppdatert: 07.11.23 13:22
Internasjonalt samarbeid Om UiT

UiT er sterkt preget av krigen mellom Israel og Palestina, og har i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet laget en erklæring. Vi ber innstendig om at volden må slutte umiddelbart og fredsforhandlinger settes i gang.

Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen.
– UiT er sterkt preget av krigen mellom Israel og Palestina. Vi ber innstendig om at volden må slutte umiddelbart og fredsforhandlinger settes i gang, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet.  Foto: David Jensen. 

Dette er erklæringen: 

"UiT og Universitets- og høgskolerådet (UHR) er svært bekymret for den eskalerende konflikten i Palestina og Israel. Det høye antallet drepte og skadde er sjokkerende. De voldelige handlingene går kraftig utover sivile – og spesielt mange barn.

Vi uttrykker vår sterkeste medfølelse med alle som er direkte eller indirekte berørt av denne konflikten.

Våre medlemsinstitusjoner har ansatte og studenter med tilknytning både til Palestina og Israel.

UiT og UHR fordømmer alle brudd på folkeretten. Sivile må skjermes og tilgangen på humanitær bistand må sikres. Norge må bidra til å sikre demokrati og menneskerettigheter, også utover våre egne landegrenser. 

Norge ledet arbeidet med «Safe Schools Declaration» for å sikre skoler og universiteter i konfliktområder. Formålet var blant annet å styrke beskyttelsen av barn og utdanning i konflikter. Det er 118 land som i dag er tilsluttet denne erklæringen. Vi ber om at denne respekteres."


Kortnytt fra Universitetsledelsen
Olsen, Dag Rune dag.r.olsen@uit.no Rektor