– Å være lektor er et unikt springbrett

– Det finnes muligheter mange ikke vet om.

Lektor Julianne Mathiassen utenfor universitetet ung kvinne med lyst hår, briller og lyse klær
Julianne Mathiassen utenfor Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet Foto: Vegard Sørnes, UiT Norges arktiske universitet
Portrettbilde av Sørnes, Vegard
Sørnes, Vegard vegard.m.sornes@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 29.09.23 14:10 Oppdatert: 02.10.23 09:35
Studentliv / Studier

Master i rettsvitenskap tidligere i år, rett i jobb som lektor på Det juridiske fakultet på UiT - og nå; advokatfullmektig i et firma i Tromsø: Gratulerer med ny jobb, Julianne Mathiassen! Det gikk fort?

- Ja! Oftest kreves det to år med praksis som advokatfullmektig før man kan få bli advokat, men det mange ikke vet, er at ansattiden som lektor er inkludert i kravet om praksistid etter domstolloven. Så jeg trenger ikke å jobbe i to år som fullmektig for å kunne ta advokatbevilgningen. Det å være lektor har vært et unikt springbrett for meg og mange andre, sier hun.

Som lektor blir man god til å formidle!

Hva sitter du igjen med etter å ha vært lektor her hos oss?

- Mye. Blant annet har jeg blitt bedre til å formidle! I jobbintervjuer har jeg lagt merke til at det å ha jobbet som lektor er en kompetanse som verdsettes høyt. Som lektor blir en vant til å måtte prate mye og få folk til å forstå et fagfelt. Som jurist skal du kunne forklare komplisert juss til personer som ofte er helt utenfor dette, og å ha undervist studenter er god trening!

Du har selv vært student ved UiT, og ville også jobbe her etter endt utdanning. Hva var grunnen til at du har valgt UiT hele veien?

- Jeg kunne valgt å søke meg til Oslo eller Bergen, men jeg er veldig glad i Tromsø. Her er det et lite miljø, og det betyr at vi blir godt kjent med hverandre. Jeg har følt meg sett og inkludert både som student og ansatt, og jeg synes det er viktig at kompetansen beholdes i Nord-Norge!

Spennende og variert hverdag 

Hvordan ser en vanlig dag som lektor ut?

- Den er veldig variert. Det er perioder med seminarundervisning, som er ganske hektiske, men så har vi roligere perioder mellom hvor vi planlegger undervisning, retter oppgaver, tar sensoroppdrag og liknende. I tillegg er det mye sosialt! Vi er gode til å finne på ting sammen. Mange er nervøse første gang man skal ha undervisning, men vi lektorer er flinke til å støtte hverandre. Det er bare trening som skal til!

For Julianne forteller videre at hun tror at mange tenker at man må føle seg helt på topp for å søke jobber etter endt utdanning:

- Det er mange studenter som tror at man må være ekspert for å undervise i juss, men det er det ingen som er. Som lektor får man oppfølging underveis, og vi har et godt fagmiljø vi kan dra nytte av. Det som er den store styrken med å gå rett fra studier til jobb her på UiT, er at man har alle erfaringene som student her ferskt i minne. Jeg forstår hvordan studentene mine har det, og kjenner dagens studiehverdag fullt ut. Det er noe som de godt erfarne underviserne kanskje glemmer litt av med tiden, sier Julianne.

Har du et råd til de som er straks er ferdige med studiene?

- Man må bare hoppe i det, og tørre å søke jobber! Det er mange studenter som mister troen på seg selv underveis i løpet, og som ikke tør å sende inn en søknad hvis de tenker at de ikke har alt som ønskes i jobben. Selv var jeg veldig nervøs da jeg sendte inn søknaden på lektorstillingen, men det har jo gått over all forventning. Man blir fort vant til den nye arbeidshverdagen. Jeg har hatt det utrolig spennende og morsomt som lektor, og anbefaler det varmt, smiler Julianne.


Kortnytt fra Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak, Det juridiske fakultet
Sørnes, Vegard vegard.m.sornes@uit.no Kommunikasjonsrådgiver