Utlysning: Young CAS Grant

Senter for grunnforsking ved Det Norske Videnskaps-Akademi (CAS) har en pågående utlysning om Young CAS Grant for perioden 2024/2026, Young CAS Grant. Dette initiativet finansieres i hovedsak av CAS og er et samarbeidsprosjekt mellom Akademiet for yngre forskere og DNVA.

Young CAS Grant
Young CAS Grant Foto: CAS
Portrettbilde av Ræder, Inger Lin Uttakleiv
Ræder, Inger Lin Uttakleiv inger.l.rader@uit.no Seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon
Publisert: 27.09.23 11:05 Oppdatert: 27.09.23 11:14
Om UiT

Senter for grunnforsking ved Det Norske Videnskaps-Akademi (CAS) har en pågående utlysning om Young CAS Grant for perioden 2024/2026, Young CAS Grant | CAS (cas-nor.no) og Call for Applications - Young CAS Grant | CAS (cas-nor.no). Dette initiativet finansieres i hovedsak av CAS og er et samarbeidsprosjekt mellom Akademiet for yngre forskere og DNVA.

CAS er en selvstendig stiftelse opprettet av DNVA og der Akademiet oppnevner styreleder og ytterligere to medlemmer, Universitets- og høyskolerådet og Norges forskningsråd de tre øvrige medlemmene i styret. CAS leier lokaler hos DNVA og har hele sin aktivitet i Drammensveien 78.

CAS har 16 institusjoner som samarbeidspartnere og disse dekker lønnen til sine forskere og gir dem forskningsfri mens de oppholder seg ved CAS. Senteret finansieres ellers i sin helhet av Kunnskapsdepartementet. 

CAS lyser nå ut midler til to yngre forskere (Young CAS Grant – YCG) med søknadsfrist 9. desember 2023.  De to kandidatene som velges ut, mottar hver kr. 750.000 over to år til dekning av utgifter (reise og opphold) for tre samlinger hver på en uke det første året, den første og siste ved CAS og den andre ved egen institusjon. Det andre året samles prosjektgruppen i to måneder på CAS og resultatene av prosjektet presenteres ved en samling i DNVA. Prosjektleder fritas for undervisningsoppgaver og administrative oppgaver i forbindelse med samlingene. Midlene brukes til å rekke reise og opphold i forbindelse med samlingene og også i noen grad frikjøp fra undervisningsoppgaver for deltagerne i prosjektet.

Søknadsfrist:  09.12.23


Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Ræder, Inger Lin Uttakleiv inger.l.rader@uit.no Seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon