Nominer kandidater til Åse Hiorth Lerviks priser 2023

Senter for kvinne- og kjønnsforskning deler hvert år ut Åse Hiorth Lerviks priser til beste masteroppgave med kjønnsrelatert tema og beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk perspektiv avlagt ved UiT Norges arktiske universitet. Senteret har siden 1996 delt ut Åse Hiorth Lerviks priser til minne om Åse Hiorth Lervik som var den første kvinnelige professoren tilsatt ved UiT og som var sentral i arbeidet med å fremme kvinneforskning i norske akademia. Nominer ditt forslag innen 1. juni 2023!

(--- English below---)

Åse Hiorth Lerviks priser
Åse Hiorth Lerviks priser Foto: Lilli Mittner
Portrettbilde av Lotherington, Ann Therese
Lotherington, Ann Therese ann.t.lotherington@uit.no Professor
Publisert: 26.05.23 11:56 Oppdatert: 26.05.23 12:03
Kunst og kultur Pedagogikk Samfunn og demokrati Studentliv / Studier Økonomi

Prisen er på kr. 25.000,- og skal bidra til kandidatens videre faglige utvikling.

Forslag til kandidater fremmes og grunngis av veileder, eventuelt annen fagperson. Lenke til oppgavene og et sammendrag på inntil 2 sider der karakteren framkommer, må legges ved forslaget. 

Legg merke til at det er alltid fjorårets kandidater som kan nomineres. Årets kandidater skal derfor ha avlagt mastereksamen i 2022. 

Nominasjonsfrist er 1. juni hvert år. Begrunnet nominasjon sendes til skk@skk.uit.no.

UiT legger vekt på mangfold, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn om å søke.

 ---

Centre for Women’s and Gender Research awards Åse Hiorth Lervik's prizes for the best master thesis with a gender-related theme, and the best master thesis with a gender theoretical perspective achieved at UiT the Arctic University of Norway. The Centre has awarded Åse Hiorth Lervik’s prizes since 1996, in memory of Åse Hiorth Lervik, who was the first female professor employed at UiT, and who played a central role in promoting Women’s Research in Norwegian academia.

The prize is NOK 25.000, -, and is intended to contribute to furthering the awarded candidate’s professional development.

The candidates’ supervisor or other professionals may nominate. The nomination must be academically founded. A link to the thesis and a maximum two pages summary of the thesis, including the grade, must follow the proposal.

Please note that only candidates from the previous year can be nominated. Therefore, this year’s candidates must have passed their master’s exam in 2022.

Deadline for nominations is the 1st of June every year. The application should be sent to skk@skk.uit.no

UiT acknowledges that a good study and work environment is characterized by diversity. We encourage nominations of qualified candidates, regardless of their gender, functional capacity, or cultural background. 


Kortnytt fra Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det juridiske fakultet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Lotherington, Ann Therese ann.t.lotherington@uit.no Professor
Vi anbefaler