Nasjonalt dekanmøte i Tromsø

Jusdekanene fra UiT, UiO og UiB møtes for å diskutere aktuelle saker. 

15 mennesker poserer i jusstudentenes rettsal ved UiT.
Fakultetsledelsene fra de juridiske fakultetene ved UiT, UiO og UiB. Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 27.04.23 14:11 Oppdatert: 28.04.23 09:48
Lov og rett Om UiT

I disse dager går det nasjonale dekanmøtet av stabelen i Tromsø. Møtet samler ledelsen ved de juridiske fakultetene ved UiT, UiO og UiB for å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer.

På tapetet denne gangen er blant annet betydningen av chatbot for eksamen, oppfølgning av fjorårets evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge (JUREVAL) og ulike utdannings- og forskningssamarbeid.

– Dekanmøtet er en viktig arena for å diskutere og løse utfordringer vårt fakultet står overfor, fastslår Signe Busch, prodekan for utdanning ved UiT.

Utover felles utfordringer, har de tre juridiske fakultetene også en rekke felles prosjekter, blant annet gjennom samarbeidet CELL-Norge, tilknyttet CELL: Senter for erfaringsbasert juridisk læring basert ved UiO, hvor de blant annet jobber med å etablere delte spesialfag mellom de tre fakultetene. - Gjennom samarbeid og samskapning bidrar vi til å styrke studietilbudet og heve studiekvaliteten, sier Signe entusiastisk.

Videre er forskningssamarbeid om EØS-retten på agendaen, både gjennom prosjektet Internasjonal trygderett som er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og to nye forskningssentre i henholdsvis Bergen og Oslo.

– Trygdeskandalen i 2019 har bidratt til å sette søkelyset på hvor viktig god forståelse av forholdet mellom norsk rett og EU/ EØS-retten er for ivaretakelse av rettssikkerheten. Derfor satser fakultetene både på å styrke undervisningen i og forskningen på EØS-retten, påpeker Signe.

I tillegg til å være nyttig er dekanmøtet også veldig kjekt.

– Jeg synes det er flott å se ansikter og høre stemmer som jeg vanligvis kun kommuniserer med via e-post og telefon. Det gir en ekstra dimensjon til samarbeidet vårt, avslutter Signe.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt