Juss på UiT øker mest!

Dette ifølge ferske tall fra Samordna opptak.

En stor gjeng studenter går opp en trapp mot teorifagbygg 4.
Studenter som elsker jusstudiet i Tromsø. Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 25.04.23 13:30 Oppdatert: 25.04.23 15:39
Lov og rett Om UiT Studentliv / Studier

Signe i profil.
Signe Busch. Foto: Signe Busch

Søkertallene fra Samordna opptak for 2023 viser at UiT Norges arktiske universitet opplever en betydelig økning i antall førsteprioritetssøkere til masterstudiet i rettsvitenskap. Med 614 søkere som har jussen som førstevalg, øker UiT sin popularitet innenfor fagfeltet mer enn UiO og UiB.

– De svært gode søkertallene gir uttrykk for at vi lykkes med å tilby et attraktivt jusstudium, særlig med tanke på at juss tilbys ved flere studiesteder enn tidligere, fastslår Signe Busch som er prodekan for utdanning ved det juridiske fakultet.

Studenter som tilbys studieplass ved jusstudiet i Tromsø blir tatt vel imot og får blant annet tilbud om å delta i en begynnerkollokviegruppe.

Lene Emilie i profil.
Lene Emilie Øye. Foto: UiT

– Nye studenter får tilbud om å delta i en begynnerkollokviegruppe som møtes en til to ganger i uka. Gruppa ledes av en viderekommen student ved fakultet og har som formål å gi studentene en mykere landing inn i jussens verden, forklarer Lene Emilie Øye, som er påtroppende leder  for studieseksjonen ved fakultetet.

Muntlighet og praksisrettet kunnskap er to satsingsområder ved jusstudiet i Tromsø. Fakultetet har en egen rettssal som benyttes flittig av studentene i undervisningen.

– I tillegg er vi landets eneste jusstudium som tilbyr obligatorisk praksis til alle våre studenter, avslutter Lene Emilie.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt