To nye avdelingsdirektører

Fredrick Juul Walløe er tilsatt som ny direktør for avdeling for bygg og eiendom ved UiT. Julia Holte Sempler skal fungere som avdelingsdirektør i FUF i et halvt år fra 11. februar. 

Julia Holte Sempler og Fredrick Juul Walløe.
Julia Holte Sempler og Fredrick Juul Walløe. Foto: UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 27.03.23 15:30 Oppdatert: 27.03.23 15:42
Om UiT

Fredrick Juul Walløe tiltrer formelt i stillingen som direktør for avdeling for bygg og eiendom (BEA) mandag 27. mars. Han tar over etter Erland Loso. Jan Peter Eidsmo har vært konstituert direktør siden 1. februar. Eidsmo går tilbake til sin faste stilling som stabsleder. Walløe har tidligere vært seksjonsleder i seksjon for areal og utvikling i BEA.

Heidi Adolfsen slutter som avdelingsdirektør i avdeling for forskning, utdanning og formidling (FUF), og universitetsledelsen har inngått avtale med stabsleder Julia Holte Sempler om at hun blir konstituert som avdelingsdirektør med virkning fra 11. april. Delegering av utvalgte oppgaver skal legge til rette for at det i den aktuelle perioden blir mulig for henne å ivareta stabslederfunksjoner samtidig som hun er konstituert som leder for FUF. 

Fordi det pågår flere omstillingsprosesser i FUF som vil kreve tett oppfølging fra ledelsen, er det lagt opp til at Holte Sempler skal fungere i stillingen som avdelingsdirektør i et halvt år. Stillingen vil bli lyst ut i løpet av våren. 


Kortnytt fra Universitetsledelsen, Avdeling for bygg og eiendom
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling