Spennende løsninger for fremtidens helsetjenester

Rundt 250 sykepleierstudenter ved UiT Norges arktiske universitet ble tidligere i vinter invitert med på innovasjonscamp i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Der ble studentene utfordret til å komme opp med nye løsninger for fremtidens helsetjeneste. 

Studenter på podiet i et auditorium
40 sykepleierstudenter ved UiT i Narvik fikk presentere sine løsninger for fremtidens helsetjeneste etter å ha deltatt på innovasjonscamp tidligere i vinter. Foto: Ungt Entreprenørskap
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 27.03.23 09:29 Oppdatert: 27.03.23 10:25
Helse og velferd Teknologi

40 av studentene kom fra UiT i Narvik og nylig presenterte de sine løsninger for Ungt Entreprenørskap, KS og Narvik kommune. 

Frivillighet og fadderordning

Ideen om en app for frivillighet i helsevesenet, kom fra en gruppe studenter som har hatt praksisplass ved Villa Solborg i Narvik. Ifølge studentene vil appen kunne gjøre terskelen lavere for å få flere frivillige koblet til helsevesenet. Det igjen vil bidra til å avlaste helsepersonell i oppgaver i hverdagen som ikke trenger helsefaglig kompetanse, og dermed være med på å frigjøre ressurser. 

Til topps i den lokale innovasjonsfinalen gikk studentgruppa som lanserte ideen om en fadderordning for teknologi på arbeidsplassen. Tanken bak er at ansatte som raskt setter seg inn i bruk av nytt teknologisk utstyr, får en fadderrolle for å motivere og lære opp andre. 

Ny velferdsteknologi kan gjøre hverdagen lettere for både pasienter, pårørende og helsepersonell, og en fadderordning kan bidra til at alle raskere blir mer komfortabel med den nye teknologien. 

Mange flotte løsninger

Studentene våre tok utfordringen fra innovasjonscampen og har levert mange flotte løsninger. De er motiverte og ønsker å bidra til å utvikle fremtidens helse- og omsorgstjenester. Det setter vi stor pris på. Ved UiT i Narvik kommer studentene tett på hverandre og lærerne, og de har meget gode praksisarenaer ved UNN Narvik og i Narvik kommune. Det bidrar til å gi oss trygge og handlingskompetente sykepleiere, sier Nina H. Kaarbø, assisterende instituttleder ved sykepleierutdanningen ved UiT i Narvik. 

Studentbidragene ble vurdert av en jury bestående av medlemmer fra både helsetjenesten, næringsliv og akademia. 

 


Kortnytt fra Institutt for helse- og omsorgsfag
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler