Innvilget søknad i EU-program

IMB gratulerer Peter McCourt og Vaskulærbiologisk forskningsgruppe for innvilget søknad i EU Programmet HORIZON-MSCA-2022-DN-01 – MSCA Doctoral Networks 2022 Prosjekttittel: ImAge-D. 

.
. Foto: privat
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Johansen, Johanne Kristine johanne.k.johansen@uit.no Stabsrådgiver
Publisert: 17.03.23 13:41 Oppdatert: 21.03.23 09:02
Helse og velferd Naturvitenskap Økonomi

Prosjektet inkluderer tre PhD-stillinger til Det helsevitenskapelige fakultet, samt en finansiering på rundt 30 mill. NOK over fire år. Programmet støtter mobilitet og nettverksbygging for PhD-studenter, og vil innebære internasjonale seminarer, mobilitetsstipend og utveksling for PhD-studenter i nettverket.


Kortnytt fra Institutt for medisinsk biologi
Johansen, Johanne Kristine johanne.k.johansen@uit.no Stabsrådgiver
Vi anbefaler