To nye professorer ved UiT i Harstad 

Ranveig Lind er ny professor i sykepleie, mens May Kristin Vespestad er professor i turisme-markedsføring. 

Portrett
Fra venstre: May Kristin Vespestad er professor i turisme-markedsføring, Ranveig Lind er ny professor i sykepleie. Foto: Tomas Rolland/UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 16.03.23 08:59 Oppdatert: 16.03.23 09:08
Om UiT

Ranveig Lind er ny professor i sykepleie ved IHO, Institutt for Helse- og Omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet. Lind har mange års erfaring som intensivsykepleier ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og har vært førsteamanuensis ved UiT i 10 år. Hun har jobbet med forskning i norsk og internasjonal kontekst, og veileder stipendiater innen sitt forskningstema, som er pårørendeforskning i intensivavdelinger.  

– Å bli pårørende til et akutt, kritisk sykt familiemedlem som får intensivbehandling, rammer ofte brått, og uten tid til forberedelse. Årsaken til innleggelsen kan være forverring av kjent sykdom, nyoppstått sykdom eller etter trafikkulykker eller andre ulykker med livstruende skader, forteller Lind.  

Hun sier helsesektoren gjennom mange år med praksis og forskning er godt kjent med de behovene de pårørende har, men at hun forsker på hvordan de pårørende i større grad kan inkluderes.  

– Vi vet fortsatt ikke nok om hvordan vi kunne samarbeidet bedre med pårørende og dratt nytte av dem som en ressurs. Forskning viser at pårørende har behov for å være mer til stede i intensivavdelingen for sin egen del og også som en ressurs for pasienten. De kan inkluderes mer og helsepersonell kan antagelig spille mer på lag med dem? Jeg tror pårørende kan bidra mer enn det legges opp til i dag, sier Lind. 

Lind deltar i flere nordiske og internasjonale prosjekt, som for eksempel i en spansk-ledet internasjonal studie, der de skal undersøke hvorfor intensivsykepleiere over hele Europa slutter i yrket. 

Hun har også en bistilling ved operasjons- og intensivklinikken ved UNN. Der har hun noe undervisning, veiledning, deltar i forskningsutvalg og er medlem i UNNs kliniske etikkomité. 

Professor i turisme-markedsføring  

May Kristin Vespestad er blitt professor i turisme-markedsføring hos Handelshøgskolen ved UiT i Harstad. 

– Doktorgraden min er i bedriftsøkonomi, med markedsføring av opplevelser som spesialfelt, sier Vespestad. 

Hun har jobbet ved UiT siden 2005, og har jobbet mye med naturbaserte opplevelser, markedsføring av turisme og konsumentadferd. 

Vespestad har undervist på internasjonale studier og har også ledet internasjonale undervisningssamarbeid de siste 10 årene.  

– Jeg har jobbet bredt og publisert i internasjonale tidsskrifter, og har deltatt i flere forskningsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, sier Vespestad.  

Hun var blant annet involvert i et av de største forskningsprosjektene rundt temaet, “Opplevelser i nord”. Prosjektet så på hvordan reiselivsbedriftene kan oppnå større verdiskaping gjennom innovasjon og tilegnelse av kunnskap og kompetanse om kunder og opplevelsesskaping.  

– Dette var en kjempesatsing for å heve opplevelsesnæringen i nord, forklarer Vespestad. 

Vespestad er også nylig blitt nestleder for forskning for Handelshøgskolen ved UiT, som har campuser i Harstad, Narvik, Alta og Tromsø. 


Kortnytt fra UiT Norges arktiske universitet, Institutt for helse- og omsorgsfag, Handelshøgskolen ved UiT
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver