Hege Kristin Gjertsen ny professor ved UiT i Harstad

Hege Kristin Gjertsen ved Institutt for vernepleie ved UiT i Harstad har fått opprykk til professor.

Portrett
Sosiolog Hege Kristin Gjertsen forsker på arbeidsinkludering, og denne uken fikk hun opprykk til professor. Foto: Tomas Rolland/UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 13.01.23 15:11 Oppdatert: 10.03.23 14:27
Om UiT

Gjertsen har vært ansatt som forsker og underviser ved Institutt for vernepleie i Harstad siden 2016. Før det var hun ansatt 11 år som seniorforsker ved Nordlandsforskning.

Denne uken fikk hun opprykk til professor i velferdssosiologi. Gjertsen har i mange år forsket på arbeidsinkludering og da spesielt for funksjonshemmede.

Under de nasjonale Forskningsdagene i 2020 var Hege Gjertsen en av de som presenterte forskningen sin i videoserien «På labben». 

– De siste årene har jeg jobbet mye rettet mot arbeidsinkludering, og da spesielt for personer med utviklingshemming. Hvordan kan det offentlig, private og frivillige aktører samarbeide for å finne gode løsninger for at denne gruppen kan inkluderes i større grad? sier Gjertsen.

Gjertsen peker på at det handler om hvordan samfunnet kan organisere tjenester, og hvordan flere kan samarbeide for å finne løsninger på utfordringene vi har og kommer til å få.

– Vi får store utfordringer i fremtiden, knyttet til velferdstjenester. Så da er det om å gjøre å bruke ressursene bedre for å kunne gi tilstrekkelig og gode tjenester, sier Gjertsen.

Det må tenkes nytt. Og hvem skal gi disse tjenestene?

– Det er jo ikke gitt at vi skal fortsette å organisere det slik vi gjør i dag. For eksempel at alt skal gå via NAV. Kanskje er det andre måter? Kanskje er det andre som er god på ting man kan samarbeide om? spør Gjertsen.

Nå jobber Gjertsen videre med arbeidsinkludering, og blant annet nye søknader til Forskningsrådet for å søke om nye midler til mer forskning innen dette feltet.


Kortnytt fra Institutt for vernepleie
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver