UiT-ansatte samlet for å jobbe med utdanningskvalitet

Onsdag arrangerte UiT sin andre årlige konferanse om utdanningskvalitet.

UiT-ansatte i auditorium 1 for å lære om utdanningskvalitet.
En god del UiT-ansatte deltok på årets konferanse om utdanningskvalitet. Den åpnet i Auditorium 1. Foto: Trude Haugseth Moe
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 08.12.22 10:35 Oppdatert: 09.12.22 12:41
Om UiT Studentliv / Studier

Alle vitenskapelig ansatte og undervisere ved universitetet var inviterte til en dag full av foredrag, diskusjoner og verksteder om hvordan vi kan gjøre læringsreisen enda bedre for studentene våre. 

– Det er kjempeviktig at vi har en arena som dette for å dele erfaringer, sier Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved UiT.  

Hun mener høy kvalitet i utdanningene krever samhandling mellom mange ulike fagområder og administrasjon, og at det er nødvendig å møtes for å snakke om hva som er viktig og å lære av hverandre.  

– Utdanningskvalitet ligger i bunnen for alt vi gjør. Ved UiT har vi også tradisjon for nyskapende læringsmetoder, og det skal vi fortsette med, sier Tveiterås. 

Hun sier at arbeidet med utdanningskvalitet skal være en drivkraft også i å fornye og omstille studieporteføljen vår.

Les mer om arbeidet med studieporteføljen her. 

Konferansen ble åpnet av rektor Dag Rune Olsen. En paneldebatt med inviterte gjester fra NTNU, UIB, UiO og Studentparlamentet om framtidas kompetansebehov sparket i gang programmet. Resten av dagen gikk til arbeidsverksteder innenfor temaene internasjonalisering, arbeidsrelevans, åpen utdanning, læringsdesign og vurdering og evaluering.  

En paneldebatt om framtidas kompetansebehov sparket i gang konferansen om studiekvalitet.
En paneldebatt om framtidas kompetansebehov sparket i gang konferansen. Fra v. Bjørn Steinsake fra Universitetet i Oslo, Gabrielle Hansen fra NTNU, Robin Johansen fra Studentparlamentet, Lars Nyre fra Universitetet i Bergen og Kathrine Tveiterås fra UiT. Foto: Trude Haugseth Moe


Kortnytt fra Rektors stab, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det juridiske fakultet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, Fellesadministrasjonen
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver