UiT i Harstad ønsker samarbeid med Nordkraft

Et tettere samarbeid mellom akademia og næringsliv er en vinn-vinn situasjon for alle parter.

Nordkraft og UiT
Nordkraft var invitert til UiT i Harstad for å diskutere muligheter for samarbeid, og det var enighet om at man i løpet av 2023 skal få i gang flere konkrete tiltak. Fra venstre: Sverre Mogstad, leder HR og samfunnskontakt i Nordkraft, Rikke Gürgens Gjærum, viserektor UiT, Hanne Toftaker, HR-ansvarlig Nordkraft og Bjørn Erik Olsen, finansdirektør Nordkraft. Foto: Tomas Rolland/UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 19.10.22 08:52 Oppdatert: 19.10.22 10:05
Om UiT Studentliv / Studier Økonomi

Det er et økende krav og ønske fra både studenter, universitetssektoren og næringslivet at det skal jobbes for et tettere samarbeid mellom akademia og arbeidsliv.

Innen mange studieprogram, som for eksempel ulike helsefag og lærerutdanning, er det relativt lange perioder med praksis. Likevel er det fortsatt slik at det i mange andre studieprogram fortsatt er store muligheter for å få til mer samarbeid.

– Dette med praksis er ikke like innarbeidet i alle studieretninger, sier Rikke Gürgens Gjærum, viserektor UiT Norges arktiske universitet.

Gjærum har hatt møter med studentene, både gjennom campusråd og linjeforeninger, og de er tydelige på at de vil ha mer kontakt med næringslivet.

– De sier de også gjerne vil kombinere jobb og studier mer fleksibelt. Studentene vil oftere ut i verden – i egen by, sier Gjærum.

Hun tror det er stort potensiale for et slikt samarbeid, og at det kan øke rekrutteringen til både høyere utdanning og til regionalt næringsliv.

– Vi må tenke rekruttering til både studier og til jobb, og kanskje over samme lest. Ser kommende studenter at her er det muligheter for å både få en relevant utdannelse og en relevant jobb etterpå, så er det kanskje lettere å få til? spør hun.

Ser mot «nye» fag

Nordkraft har tradisjonelt sett mot studenter innen de tekniske fagene, men etter hvert som konkurransen om de gode hodene tilspisses, har de også begynt å se mer mot økonomi, administrasjon og ledelse.

– Behovet er veldig stort. Studenter etterspør kontakt med næringslivet, sier Hanne Toftaker, HR-ansvarlig i Nordkraft.

Sverre Mogstad, leder HR og samfunnskontakt i Nordkraft, tror det er grunnlag for å få til et samarbeid.

– Vi ønsker å gjøre noe i en felles ramme, så får vi bli enig om rammene, og hvordan vi kan koble studenter på, sier Mogstad.

Økonomi, administrasjon og ledelse er fag som Handelshøgskolen ved UiT i Harstad er gode på, og det ble derfor avtalt at man skal møtes på nytt tidlig i 2023 for å prøve å få på plass mer konkrete avtaler om deltakelse på karrieredager og muligheter for å tilby internships også videre.


Kortnytt fra UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Handelshøgskolen ved UiT
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Vi anbefaler