Suksess i vesterled for økonomistudentene

– Jeg sitter igjen med en enorm motivasjon og har fått innblikk i nye bransjer, var en av tilbakemeldingene etter at drøyt 20 studenter ved Handelshøgskolen, UiT i Narvik, sist uke var på bedriftsbesøk i Vesterålen. 

Tre personer sitter i trapp
Hanna Persson (tv), assisterende instituttleder ved Handelshøgskolen campus Narvik, Camilla Johansson, andreårsstudent ved økonomi og administrasjon og rådgiver Jorunn Tufthaug, er alle veldig godt fornøyd med utbyttet av besøksrunden i Vesterålen. Foto: Espen Viklem Eidum
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 30.09.22 12:25 Oppdatert: 30.09.22 13:23
Om UiT Økonomi

I løpet av et drøyt døgn rakk studentene, i følge med fem ansatte fra handelshøgskolen, over fem bedrifter lokalisert i Vesterålen. Og mye skulle dreie seg om havbruk.

Bli kjent med næringslivet og hverandre

– Formålet med turen var todelt: Dels ønsket vi at studentene våre skal få en nærmere forståelse av næringslivet i regionen og dels ønsket vi å «riste» sammen studentkullene etter to år med pandemi, der de i lange perioder var uten fysisk undervisning, sier Hanna Persson, assisterende instituttleder ved Handelshøgskolen campus Narvik.

Turen startet med et besøk hos Akvakultur i Vesterålen, et opplevelsessenter for havbruk lokalisert til Blokken i Sortland kommune. Besøket der dannet også et godt grunnlag for det som skulle skje videre. Fra Blokken gikk nemlig turen videre til Holmøy Maritime AS i samme kommune. Hovedaktiviteten i det familieeide konsernet er drift av trålere, men Holmøy driver også stort innen havbruk og servicehavn. Og økonomistudentene fra Narvik ble godt tatt imot:

«Vi ønsker å gi honnør til Handelshøyskolen ved UiT i Narvik for at de besøker bedrifter i Nord. De er fremtidens arbeidstagere og ledere, og det var hyggelig å ha dem på besøk i dag, der vi fikk fortalt om vår bedrift».

Les mer om besøket hos Holmøy Maritime her

Fiskeboller, bank og kraft

Deretter gikk turen til sjømatprodusenten Vesteraalens AS, tidligere kjent som Vesterålen Hermetikkfabrikk, og som i mer enn 100 år har levert klassikeren Vesteraalens fiskeboller. Fra fiskeboller og sjømat generelt gikk turen så til bankverdenen og møte med Sparebanken 68 grader nord – før studentene endte opp hos Vesterålskraft. Der fikk de en god gjennomgang av strømselskapenes hverdag, knyttet godt opp mot det faglige innholdet i utdanningen på Handelshøgskolen.

Her er studenter og ansatte fra Handelshøgskolen ved UiT i Narvik samlet hos Vesteraalen. Foto: Privat

Den som bidro med å stikke ut reiseruta for studentene, var næringslivsmentor Knut Eirik Dybdal ved Handelshøgskolen i samarbeid med de ansatte i Narvik.

Vil bli mer kjent og mer attraktivt

Handelshøgskolen har også som mål å gjøre tilbudet sitt i Narvik både mer kjent og mer attraktivt. Ambisjonen er at bachelorutdannelsen i økonomi og administrasjon ved campus Narvik skal bli den beste. I fjor høst ble det derfor lansert et prosjekt som skal gjøre Narvik enda mer attraktivt som studiested for økonomistudentene. Studiet skal ytterligere tilpasses arbeidslivets behov og krav, og målet er få flere til å ta denne utdannelsen i nettopp Narvik.

Studenter klare for RIB-tur under oppholdet i Vesterålen. Foto: Hanna Persson

– Vi vil jo også at studentene skal bli i regionen vår etter endt utdannelse. En slik tur er jo også et godt tiltak i en slik sammenheng, sier Persson.

– MÅ ikke sørover

– Personlig hadde jeg et godt utbytte av turen. Vi fikk konkret se hvor vi kan bidra med utdanningen vår fra handelshøgskolen, og samtidig ble vi bedre kjent med andre studenter som man knapt har sett som følge av koronarestriksjonene, sier Camilla Johansson, som er andreårsstudent på økonomi og administrasjon ved UiT i Narvik.

Det har ellers ikke manglet på positive tilbakemeldinger fra studentene som var med på turen.

– Det er de som påpeker at man faktisk ikke MÅ sørover for å få en interessant jobb med denne utdanningen. Andre drar fram både det sosiale, et styrket samhold i klassen og generell økt motivasjon i studiesammenheng. Dette er jo momenter vi tar med oss videre i arbeidet med å styrke handelshøgskolen ved UiT i Narvik. Samtidig har vi fått udelt positive tilbakemeldinger fra bedriftene, som har satt stor pris på besøket fra økonomistudentene, sier Hanna Persson.


Kortnytt fra Handelshøgskolen ved UiT
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler