Oppdatert utlysning og informasjonsmøte om utlysning av "Forskningssenter for nukleær forskning"

Forskningsrådet har oppdatert utlysningen av Forskningssenter for nukleær forskning med frist 16. november 2022. Informasjonsmøte arrangeres torsdag 15. september kl. 14-15.

 Oppdatert utlysning og informasjonsmøte om utlysning av "Forskningssenter for nukleær forskning"
Oppdatert utlysning og informasjonsmøte om utlysning av "Forskningssenter for nukleær forskning" Foto: Forskningsrådet
Portrettbilde av Ræder, Inger Lin Uttakleiv
Ræder, Inger Lin Uttakleiv inger.l.rader@uit.no Seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon
Publisert: 13.09.22 08:28 Oppdatert: 13.09.22 08:42
Energi Naturvitenskap Teknologi

Forskningsrådet har nå oppdatert utlysningen av Forskningssenter for nukleær forskning med søknadsfrist 16. november 2022.

Det arrangeres et oppfølgende informasjonsmøte torsdag 15. september kl. 14:00 – 15:00. Lenke til påmelding finnes i utlysningen; øverst under Viktige datoer. Informasjonsmøtet er for aktuelle søkere, som oppfordres til å sette seg godt inn i utlysningsteksten i forkant. Møtet vil starte med en kort orientering (ca. 20 minutter), og deretter vil det bli anledning til å stille spørsmål. Zoom-lenke vil bli sendt påmeldte deltagere i forkant av møtet. Utlysningen vil kunne bli oppdatert frem til 5. oktober når det åpnes for å opprette søknader.

Kontaktpersoner for utlysningen er:

Terje Strand, ters@forskningsradet.no  

Ingvil Bjørnæs, ib@forskningsradet.no   


Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Ræder, Inger Lin Uttakleiv inger.l.rader@uit.no Seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon
Vi anbefaler