UiT sendte 121 søknader om Forskerprosjekt

Blant de 2009 søknadene om Forskerprosjekter til Forskningsrådet, er 121 fra UiT. Samlet søker UiT om 1,19 milliarder kroner. 

UiT Norges arktiske universitet (her representert ved campus Harstad) har søkt om totalt 1, 192 millioner kroner til Forskerprosjekter.
UiT Norges arktiske universitet (her representert ved campus Harstad) har søkt om totalt 1, 192 millioner kroner til Forskerprosjekter. Foto: Tomas Rolland/UiT
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 11.02.22 13:23 Oppdatert: 24.02.22 15:04
Om UiT

Det ble til fristen 2. februar sendt inn 121 søknader fra UiT om Forskerprosjekter. Det vil si forskerprosjekt for fornyelse, unge forskertalenter og internasjonal mobilitet. 

Fordelingen på temaområdene for i år var:

  • 12 søknader innen Hav
  • 2 søknader innen Klima og polarforskning
  • 2 søknader innen Samisk
  • 6 søknader innen Utdanning og kompetanse
  • 3 søknader innen Velferd, kultur og samfunn
  • 1 søknad innen Helse
  • 95 søknader innen Banebrytende forskning (inkluderer alle fagområder)

Søknadstallene for 2020 og 2021 var henholdsvis 122 og 127 søknader til de samme kategoriene - så UiT befinner seg jevnt over på likt nivå i antall søknader som de siste par årene. 

Tallene er hentet fra Forskningsrådets nettsider. 


Kortnytt fra Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det juridiske fakultet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, Avdeling for forskning, utdanning og formidling, Rektors stab, Ledelse og administrasjon i Harstad, Ledelse og administrasjon i Alta
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver