UiT hentet 280 millioner fra Horisont 2020

Forskningsprosjekter ved UiT Norges arktiske universitet fikk til sammen 279,4 millioner fra EU-programmet Horisont 2020. 

Logo Horisont 2020
Horisont 2020 var EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, for perioden på sju år fra 1. januar 2014 til 31. desember 2020. Foto: Horisont 2020
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 29.01.22 08:50 Oppdatert: 29.01.22 09:05
Om UiT

Norske bedrifter, forskningsmiljøer, helseforetak og kommuner har de siste sju årene deltatt i den harde konkurransen om midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Nå er de siste midlene tildelt. Fasiten viser at de norske aktørene til sammen har fått 16,2 milliarder kroner i programperioden fra 2014 til 2020, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding

– Disse tallene viser at norske forskningsmiljøer kan konkurrere på internasjonalt toppnivå. Det er gledelig i en tid hvor vi trenger forskning og innovasjon for å møte de store utfordringene samfunnet står overfor. Resultatene fra Horisont 2020 lover også godt for Norges deltakelse i EUs nye Horisont Europa-program, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i pressemeldingen.

UiT Norges arktiske universitet er på topp 10 over universiteter, høyskoler og institutter som har fått midler gjennom programmet: 

Institusjon: Innvilget beløp (millioner kroner):
Sintef konsern 2 169,6
Universitetet i Oslo 1 694,6
NTNU 1 390,1
Universitetet i Bergen 947,7
UiT Norges arktiske universitet 279,4
Norce Norwegian research centre AS 271,5
NMBU 240,3
Folkehelseinstituttet 174,4
Simula Research Laboratory AS 139,4
Nofima AS 131,8

Kortnytt fra Seksjon for kommunikasjon
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling