Error rendering component

UiT deltar i EU-prosjekt som skal sikre rask pandemirespons

EU-prosjektet BeYond-Covid (BY-COVID) skal sikre at data om smittsomme sykdommer blir raskt tilgjengelig for alle relevante miljøer. ELIXIR-enheten ved UiT er samarbeidspartner i prosjektet som omfatter mer enn 50 partnere i 20 europeiske land.

Hånd holder fram glassbeholder med positiv covid-test
BY-COVID-prosjektet skal sikre rask flyt av data mellom relevante miljøer for å kunne respondere hurtigst mulig på fremtidige pandemier. Foto: Pixabay
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 03.11.21 10:27 Oppdatert: 03.11.21 20:46
Helse og velferd Teknologi

Prosjektet til 12 millioner euro er finansiert gjennom Horizon Europe, ble lansert i oktober og beskrives som tverrfaglig. BY-COVID skal takle datautfordringer som kan hindre en effektiv pandemirespons – og på den måten sikre at data om smittsomme sykdommer blir gjort tilgjengelig og raskt kan tas i bruk av alle relevante miljøer.

Den europeiske forskningsstrukturen ELIXIR står som prosjektansvarlig – og ELIXIR-enheten ved UiT er samarbeidspartner i prosjektet med totalt 53 partnere i 20 land i Europa.  

Hindret av tekniske utfordringer

Mens COVID-19-pandemien fortsetter å påvirke mange liv globalt, drøftes det hvordan det vitenskapelige miljøet i utgangspunktet reagerte på krisen, og hvilke tekniske utfordringer som hindret forskerne i å undersøke SARS-CoV-2 i de tidlige stadiene av pandemien.

Nå kan viktig informasjon om koronaviruset deles lettere over hele Europa

Ved å lære av erfaringene som er gjort så langt, samt overvåke videre utvikling av pandemien, kan miljøene få på plass ressurser, datastandarder og retningslinjer som vil bidra til rask respons mot nye sykdomstrusler. I bunn og grunn handler det om å forene og koordinere rådata fra forskjellige institutter og land.

Vil sikre rask tilgang til data

Niklas Blomberg, BY-COVID-koordinator og direktør for ELIXIR, understreker viktigheten av å jobbe på tvers av vitenskapelige miljøer i en pandemiberedskap:

«Det er grunnleggende at vi lærer og bygger på erfaringene fra COVID-19-pandemien for å sikre at det, fra et dataperspektiv, ikke er noen hindringer for rask tilgang til data om smittsomme sykdommer. BY-COVID-prosjektet er en fantastisk mulighet til å bygge videre på den eksisterende infrastrukturen til COVID-19-dataplattformen, og gir muligheter for ny kunnskap som kan genereres ved å integrere data fra nye disipliner. På den måten kan vi skape et godt grunnlag for effektiv pandemirespons i fremtiden.»

Driftes fra UiT

Siden lanseringen av COVID-19-plattformen har mange land etablert sine egne nasjonale datahuber, som sikrer at data produsert lokalt umiddelbart kan kobles til og deles med portalen. Det er ELIXIR-enheten ved UiT som drifter den nasjonale noden av COVID-19-plattformen, kalt COVID-19 Data Portal Norway.

BY-COVID-prosjektet skal forene blant annet medisin, politikk, samfunnsvitenskap og folkehelseeksperter og vil innlemme data fra et bredt spekter av disipliner. Prosjektet skal gå over tre år og er en del av EU-kommisjonens HERA inkubator-plan «Anticipating together the threat of COVID-19 variants».


Kortnytt fra Seksjon for kommunikasjon, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for kjemi
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler