Studentpakken: IVT-fak lyser ut 15 studentstillinger

(See English text below) Midler fra Studentpakken gir 15 nye studentassistent-stillinger ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Nå lyses stillingene ut.

Studenter i glassgata ved UiT i Narvik
IVT-fak lyser ut 15 studentassistent-stillinger med midler fra Studentpakken. Foto: Espen Viklem Eidum
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 25.03.21 13:35 Oppdatert: 25.03.21 13:39
Helse og velferd Om UiT

Studenters faglige og sosiale studiesituasjon har i betydelig grad blitt påvirket av koronapandemien. Siden mars 2020 har mye av undervisningen vært digital, og studenter har i begrenset grad hatt mulighet til å være til stede på campus. Alle fakulteter ved UiT ansetter nå studenter som en del av den såkalte Studentpakken.

Les mer om Studentpakken ved UiT her

Ved IVT-fakultetet lyses det nå ut 15 20 prosent-stillinger som studentassistenter. Studentene skal jobbe med faglige aktiviteter som andre studenter kan delta på. Aktivitetene skal fungere som et bidrag til godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon for studentene ved UiT.
– Studentpakken UiT skal føre til at alle studenter får mulighet til å delta på faglige aktiviteter på sitt fakultet, sier dekan Bjørn Solvang ved IVT-fak. Han oppfordrer nå engasjerte studenter til å bidra i et arbeid som beskrives som svært viktig for veldig mange studenter.

Stillingene vil bli fordelt på de ulike instituttene og campus/ studiesteder der IVT-fak har aktivitet, med instituttleder som nærmeste leder. Mulige arbeidssteder: campus Narvik, Alta, Tromsø og studiested Bodø og Mo i Rana.

Se intern stillingsutlysning her 

Students' academic and social study situation has been significantly affected by the coronal andemy. Since March 2020, much of the teaching has been digital, and students have had a limited opportunity to be present on campus. All faculties at UiT now employ students as part of the Student Package UiT.

Faculty of Engineering Science and Technology will engage 15 student assistants in 20% positions. The students will develop and implement academic activities that other students may also attend. The activities will contribute to a good learning environment and improve learning outcome and study progression. All students at UiT will be given the opportunity to participate at the academic activities at their faculty. We encourage all students to contribute to this important work.

The positions will be distributed among our different departments and campuses, possible workplaces: campus Narvik, Alta, Tromsø, Bodø and Mo i Rana. The head of the department will be your closest leader.

See internal announcement here (choose Translate page from Norwegian)


Kortnytt fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler