Blodprøver skal avsløre sykdom og gi bedre behandling

Et nytt forskningsprosjekt ved Institutt for farmasi ved UiT skal bygge opp en database som gjør det lettere å avsløre sykdom tidlig og tilby skreddersydde behandlinger. 

Kvinne som forsker
Marie Mardal leder det nye prosjektet TROMBOLOME ved UiT. Foto: privat
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 19.01.21 14:55 Oppdatert: 19.01.21 15:27
Helse og velferd Om UiT Teknologi

Gjennom prosjektet TROMBOLOME skal forskere ved UiT gjøre biologisk rådata fra blodprøver mer tilgjengelig for datadrevet helseforskning. Først analyserer forskerne biologiske prøver fra Tromsøundersøkelsens biobank, deretter bygger de opp en samlet database med disse dataene, som skal brukes i datadrevet helseforskning.

– Databasen blir den første av sin art, og Tromsøundersøkelsen blir derfor den første befolkningsundersøkelsen som råder over en samlet metabolomdatabase, forteller forskningsleder Marie Mardal.

Datadrevet helseforskning kan gi mer nøyaktige helse- og sykdomsprofiler og dermed bedre modeller for sykdomsutvikling. I tillegg bidrar slik forskning til å identifisere tidlige markører for potensielt alvorlige sykdommer. På bakgrunn av dette kan helsevesenet i fremtiden tilby skreddersydde behandlinger tidlig i et sykdomsforløp, noe som vil redusere både økonomiske og menneskelige kostnader.

Forskningsprosjektet er forankret på Institutt for farmasi og samarbeider med maskinlæringsgruppen på Institutt for fysikk og teknologi ved UiT og rettskjemisk avdeling på Københavns Universitet. Prosjektet har fått 14,2 millioner kroner gjennom forskningsprogrammet IKTPLUSS.


Kortnytt fra Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Vi anbefaler