Åpning av UiTs nye SFI: Visual Intelligence

Torsdag markeres åpningen av UiTs nye Senter for forskningsdrevet Innovasjon, Visual Intelligence. Senteret forsker på kunstig intelligens i tett samarbeid med næringsliv og helseforetak. Følg arrangementet her! 

Logo Visual Intelligence, UiT Norges arktiske universitet
Visual intelligence markerer sin åpning via et strømmet arrangement. Foto: Torger Grytå, UiT
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 13.01.21 12:01 Oppdatert: 15.01.21 09:02
Energi Hav Helse og velferd Teknologi

Fagmiljøet Visual Intelligence ved UiT har fått status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) – med en tildeling på opptil 96 millioner kroner over åtte år. Torsdag 14. januar klokken 12 markeres åpningen av det nye SFI'et via et arrangement som strømmes. Du kan følge arrangementet via denne lenken.

– Å starte Visual Intelligence er noe vi har sett fram til med stor glede og enorm entusiasme, sier senterleder Robert Jenssen.

– Vi har samlet et team med fremragende forskere og samarbeidspartnere fra akademia, næringslivet og offentlig sektor. Den tverrfaglige tilnærmingen og våre komplementære kompetanseområder er en nøkkel til suksess, forteller senterlederen. 

Løser store samfunnsutfordringer

Senterleder ved Visual Intelligence, Robert Jenssen ved UiT
Senterleder ved Visual Intelligence, Robert Jenssen ved UiT Foto: UiT

Visual Intelligence skal videreutvikle området visuell intelligens – dyp læring fra bilder ved kunstige nevrale nettverk – ut over det som er mulig med dagens teknologi. Tilnærmingen til senteret er tverrfaglig og skal skape verdi på tvers av innovasjonsområder der analyser av komplekse bildedata vil ha stor nytteverdi.

Senteret vil utvikle bedre verktøy for blant annet å oppdage hjertesykdommer og kreft, overvåke og påvise naturressurser som for eksempel fiskebestander, og overvåke miljø og klima, risiko og potensielle naturkatastrofer. Aktivitetene vil slik bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer relatert til helse, ressursstyring og miljø- og klimaovervåking.

Metoder kan brukes på tvers

– Analysemetodikken vi utvikler innen ett område kan ofte være til nytte på andre fagområder. For eksempel kan en metode for å finne kreftsvulster i kroppen med Kunstig Intelligens også kanskje kunne brukes til å kategorisere fiskearter, forteller senterets leder, Robert Jenssen ved UiT Norges arktiske universitet.

– Vi kan med den nye statusen som SFI fortsette å være ledende nasjonalt og internasjonalt innen denne typen forskning, i samarbeid med våre forskningspartnere, Norsk regnesentral og Universitetet i Oslo, sier Jenssen.

Jenssen leder senteret sammen med nestlederne Line Eikvil og Anne Solberg ved henholdsvis Norsk regnesentral og Universitetet i Oslo.

Tett samarbeid med store aktører

Senteret har også et konsortium av store aktører som sine brukerpartnere, som dekker et bredt spekter innen privat og offentlig sektor. Universitetssykehuset i Nord Norge, Kreftregisteret, GE Vingmed Ultrasound og Helse Nord IKT representerer helsefeltet. Equinor dekker energifeltet og Havforskningsinstituttet representerer det marine. Innen jordobservasjon er partnerne KSAT og firmaet Terratec.

– Ved hjelp av denne spesielle sammensetningen av partnere, kommer vi tett på problemstillingene som er viktige for disse store aktørene. Ved et tett samarbeid lærer vi å kjenne deres utfordringer og forstår lettere hvordan vi kan utvikle løsninger de trenger, sier Jenssen. 

Kontaktinfo til kontaktperson Robert Jenssen finner du her. 

Les også: UiT får to nye sentre for forskningsdrevet innovasjon


Kortnytt fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for fysikk og teknologi
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler