Møte 11. feb.. 2021 kl. 10:15 – 12:00

Sted: Zoom


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


RS 1/21:
Referatsaker

LMU 1/21:
Handlingsplan for universell utforming og individuell tilrettelegging 2021-2024

LMU 2/21:
Valg av observatør til Arbeidsmiljøutvalget

OS 1/21:
Muntlig orientering om funn fra Studiebarometeret 2020

OS 2/21:
Eventuelt

Til stede på møtet:

Gerd Sissel Furumo (AN)
Erland Loso (AN)
Eline Stenseth (AN)
Torill Varberg (AN)
Ulrikke Hornæs Herving (FO)
Muhammad Bilal Afzal (FO)
Daniel Hansen Masvik (LEDER)
Heidi Adolfsen (MEDL)
Jorunn Tufthaug (MEDL)
Lars Aage Rotvold (MEDL)
Victor Zimmer (MEDL)
Gunn Kristin Øberg (MEDL)
Tanja Rita Nyman Banerji (MEDL)
Tor Jørgen Schjelde (MEDL)
Sivert Anfeltmo (MEDL)
Valérian Lehmann Penzo (MEDL)
Ingvild Lorentzen (SEKR)
Asta Blaabjerg Thøgersen (SEKR)