Møte 03. des.. 2020 kl. 10:15 – 12:00

Sted: Zoom


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


RS 6/20:
Referatsaker

OS 14/20:
Muntlig orientering om fadderundersøkelsen ved Marte Sandslett Seland

OS 15/20:
Muntlig orientering om boligsituasjonen for internasjonale studenter ved Sigrid Ag

OS 16/20:
Muntlig orientering om utveksling vårsemesteret 2021 ved Sigrid Ag

OS 17/20:
Muntlig orientering om status for planlegging av vårsemesteret ved Heidi Adolfsen

LMU 7/20:
Høring av Handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengelighet 2021-2024

OS 18/20:
Eventuelt

Tilstede på møtet:

Gerd Sissel Furumo (AN)
Erland Loso (AN)
Eline Stenseth (AN)
Torill Varberg (AN)
Daniel Hansen Masvik (LEDER)
Heidi Adolfsen (MEDL)
Jorunn Lovise Tufthaug (MEDL)
Lars Aage Rotvold (MEDL)
Victor Zimmer (MEDL)
Gunn Kristin Øberg (MEDL)
Tanja Rita Nyman Banerji (MEDL)
Tor Jørgen Schjelde (MEDL)
Ulrikke Hornæs Herving (MEDL)
Sivert Anfeltmo (MEDL)
Muhammad Bilal Afzal (MEDL)
Valérian Lehmann Penzo (MEDL)
Erlend Berntsen (SEKR)
Ingvild Lorentzen (SEKR)