Møte 25. sep.. 2020 kl. 11:15 – 13:00

Sted: Zoom


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


RS 5/20:
Referatsaker

LMU 5/20:
Valg av Læringsmiljøutvalgets leder for studieåret 2020/2021

LMU 6/20:
Møteplan for studieåret 2020/2021

OS 10/20:
Muntlig orientering/diskusjon om Koronapandemien

OS 11/20:
Muntlig orientering om arbeidet med ny handlingsplan for tilgjengelighet og tilrettelegging

OS 12/20:
Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2019

OS 13/20:
Eventuelt

Til stede på møtet:

Eline Stenseth (AN)
Torill Varberg (AN)
Jorunn Tufthaug (FO)
Lars Aage Rotvold (FO)
Heidi Adolfsen (MEDL)
Daniel Hansen Masvik (MEDL)
Victor Zimmer (MEDL)
Gunn Kristin Øberg (MEDL)
Tanja Rita Nyman Banerji (MEDL)
Tor Jørgen Schjelde (MEDL)
Ulrikke Hornæs Herving (MEDL)
Sivert Anfeltmo (MEDL)
Muhammad Bilal Afzal (MEDL)
Valérian Lehmann Penzo (MEDL)
Erlend Berntsen (SEKR)
Ingvild Lorentzen (SEKR)