Bibliotekstyret:

Møte 29. apr. 2020 (Tidspunkt ikke satt)

Sted: Skype-møte


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling


Behandlinger:


BS 8/20:

Referatsaker 29.04.2020


BS 9/20:

Orienteringssaker 29.04.2020


BS 10/20:

HMS-rapporten 2019 - Tiltak ved Universitetsbiblioteket


BS 11/20:

Årsplan 2020 - Rapportering per 20.04.2020


BS 12/20:

Strategiske satsinger og budsjettinnspill utenfor ramme - 2021


BS 13/20:

UBs avsetninger pr 1.1.2020 - intern fordeling og videre håndtering


BS 14/20:

Regnskap per 31. mars 2020


BS 15/20:

Søknad om FoU-termin - Kine Dørum

Unntatt offentlighet

BS 16/20:

Søknad om FoU-termin - Trine Fossland

Unntatt offentlighet

Tilstede på møtet:

Wilhelm Widmark (LEDER)
Ann Therese Lotherington (MEDL)
Johanna U Ericson Sollid (MEDL)
Victor Zimmer (MEDL)
Erlend Kristensen (MEDL)
Grete Overvåg (MEDL)
Louise Marie Gustafsson (MEDL)
Bjørn-Petter Finstad (MEDL)
Helene Hillestad (NESTL)