Møte 14. mai. 2020 kl. 10:15 – 12:00

Sted: Skype


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


RS 3/20:
Referatsaker

OS 4/20:
Muntlig orientering om arbeidet med ny handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengelighet

LMU 3/20:
Forslag til årsrapport for Læringsmiljøutvalget for studieåret 2019/2020

OS 5/20:
Muntlig orientering om status ved UiT som følge av koronapandemien

OS 6/20:
Muntlig orientering om mottatte søknader til studiekvalitetsfremmende tiltak

OS 7/20:
Eventuelt

Tilstede på møtet:

Karl Erik Arnesen (AN)
Eline Stenseth (AN)
Torill Varberg (AN)
Even Aaker Thorsdalen (FU)
Tonje Nilsen (FU)
Lars Aage Rotvold (FU)
Jorunn Lovise Tufthaug (LEDER)
Yngve Engkvist (MEDL)
Heidi Adolfsen (MEDL)
Rikke Rindahl (MEDL)
Geir Rudolfsen (MEDL)
Marte Rolfsnes Bjørkheim (MEDL)
Daniel Hansen Masvik (MEDL)
Silje Wetrhus Hebnes (MEDL)
Ingvild Lorentzen (SEKR)