Møte 02. apr.. 2020 kl. 10:15 – 12:00

Sted: Harstad + Skype


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


RS 2/20:
Referatsaker

OS 3/20:
Muntlig orientering og diskusjon om følgene av koronapandemien

Til stede på møtet:

Eline Stenseth (AN)
Torill Varberg (AN)
Jorunn Tufthaug (LEDER)
Yngve Engkvist (MEDL)
Heidi Adolfsen (MEDL)
Rikke Rindahl (MEDL)
Marte Rolfsnes Bjørkheim (MEDL)
Lars Aage Rotvold (MEDL)
Daniel Hansen Masvik (MEDL)
Silje Wetrhus Hebnes (MEDL)
Erlend Berntsen (SEKR)
Ingvild Lorentzen (SEKR)