Møte 07. feb.. 2020 kl. 10:15 – 12:00

Sted: Tromsø, Administrasjonsbygget + Skype


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


RS 1/20:
Referatsaker

LMU 1/20:
Rapportering av bruk tildelte midler for prosjektene ved UMAK og IVT

OS 1/20:
Muntlig orientering om resultatene fra Studiebarometeret 2019

LMU 2/20:
Fastsettelse av kriterier og søknadsfrist

OS 2/20:
Eventuelt

Tilstede på møtet:

Karl Erik Arnesen (AN)
Eline Stenseth (AN)
Torill Varberg (AN)
Jorunn Lovise Tufthaug (LEDER)
Yngve Engkvist (MEDL)
Heidi Adolfsen (MEDL)
Rikke Rindahl (MEDL)
Lars Aage Rotvold (MEDL)
Daniel Hansen Masvik (MEDL)
Haakon Kyrkjebø Nybø (MEDL)
Erlend Berntsen (SEKR)
Ingvild Lorentzen (SEKR)